Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

W dniu 11.04.2018 nastąpiło rozstrzygnięcie zapytań ofertowych opublikowanych w dniu 20.03.2018 roku dotyczących projektu „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych” realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu (Zamawiający), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 09.02.02 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotyczy zapytania ofertowego #1/03/18 z dnia 20.03.2018 na przeprowadzenie kursu zawodowego w zawodzie krawiec dla 8 osób zakończonego egzaminem czeladniczym.
Do realizacji teorii i praktyki wybrano ofertę przedstawioną przez firmę:
BAZZAN MAGDALENA BAZAN, ul. Edmunda Osmańczyka 16/2, 45-027 Opole.

Dotyczy zapytania ofertowego #2/03/18 z dnia 20.03.2018 na
przeprowadzenie kursu zawodowego w zawodzie fryzjer dla 8 osób
zakończonego egzaminem czeladniczym.
Do realizacji teorii wybrano ofertę przedstawioną przez firmę:
Salon Fryzjerski AGA s.c. Grażyna Szmigiel, Agnieszka Zamojska,ul. Kośnego 20, 45-056 Opole.

Do realizacji praktyki wybrano oferty przedstawione przez firmy:
– Salon Fryzjerski AGA s.c. Grażyna Szmigiel, Agnieszka Zamojska,ul. Kośnego 20, 45-056 OpoleInes Media, Adam Więcek, 45-268 Opole, ul. Stefana Grota- Roweckiego 12AFryzjer Damsko- Męski „ Mira” Zdzisław Więcek, ul. Mjr. „ Hubala” 18,  45-267 OpoleSmyrek Karina Salon Fryzjerski “KARINA” ul. Kraskowska, nr 4, 46-243 Borkowice

Dotyczy zapytania ofertowego 3/03/18 z dnia 20.03.2018 na
przeprowadzenie kursu zawodowego w zawodzie kucharz dla 10 osób
zakończonego egzaminem czeladniczym.
Do realizacji teorii wybrano ofertę przedstawioną przez panią Alicję Świczewską – Koss, zam. 45-361 Opole, ul. Plebiscytowa 16/9
Do realizacji praktyki wybrano oferty przedstawione przez firmę:
P.H.U. Obiadgast Iwona Koziarska, 45-056 Opole, Pl. Teatralny 4-5/87

Dotyczy zapytania ofertowego 4/03/18 z dnia 20.03.2018 na
przeprowadzenie kursu zawodowego w zawodzie dekarz dla 8 osób
zakończonego egzaminem czeladniczym.
Do realizacji teorii wybrano ofertę przedstawioną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OPEBEL-KANOBUD” s.c., 45-061 Opole, ul. Katowicka 40/13

Do realizacji praktyki wybrano oferty przedstawione przez firmy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OPEBEL-KANOBUD” s.c., 45-061 Opole, ul. Katowicka 40/13Zakład Blacharsko-Dekarski Werner Herbert, 47-180 Krośnica, ul. Spacerowa 2A 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *