Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej uprzejmie informuje o podjętych przygotowaniach do organizacji

Wystawy Rzemiosła  Artystycznego  im. Zygmunta Dzierli, która odbędzie się listopadzie 2014r.  w salach wystaw czasowych Zamku Królewskiego w Warszawie.

Tematyka – ekspozycja wyrobów rzemieślniczych o charakterze artystycznym, związanych z zawodami nakierowanymi na kreowanie przestrzeni oraz zawodami na kreowanie człowieka m.in. zawody: stolarz, witrażownik, pozłotnik, introligator, złotnik, fryzjer, kaletnik szewc, organomistrz, hafciarka, krawiec.

Wystawa jest przygotowywana we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Zamkiem Królewskim. Zadaniem organizatorów jest m.in zabezpieczenie sal wystawowych, stosownie do rodzajów eksponatów zgłoszonych przez rzemieślników, materiałów informacyjnych oraz katalogu.

Po stronie rzemieślników. którzy dokonają zgłoszenia  pozostanie kwestia dostarczenia i odebrania eksponatów po zakończeniu wystawy (bliższe informacje w załączonych materiałach).


Na obecny etapie zbierane są deklaracje rzemieślników, wytwarzających wyroby o charakterze artystycznym, dotyczące zgłoszenia  eksponatów.  Celem działania jest przygotowanie scenariusza wystawy oraz zabezpieczenie do tego odpowiednich sal wystawowych.

Na potrzeby tych prac przygotowano ankietę, w której należy opisać eksponat, załączyć po 3 zdjęcia do każdej karty oraz przesłać na adres Związku Rzemiosła Polskiego, 00-246 Warszawa. ul.Miodowa 14.

Zainteresowani rzemieślnicy powinni zapoznać się z ogólnymi warunkami zgłoszenia eksponatu.

Karty zgłoszeniowe wraz ze zdjęciami prosimy przesłać do końca kwietnia  br.

Informujemy też, że w program wystawy zostanie wmontowana uroczystość wręczenia honorowych tytułów “Mistrz Rzemiosł Artystycznych”.
W piśmie z dnia 13 sierpnia 2013 r. ZRP  przekazał materiały tj.:

1) wyciąg z ustawy o rzemiośle w części mówiącej o tym, komu może zostać nadany honorowy tytuł MRA (art.3a wprowadzony ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230),

2) tekst rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadawania tytułu honorowego “Mistrz Rzemiosł Artystycznych” (Dz.U. z 12 stycznia 2012, poz.39),

3) tekst Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie Rady do spraw opiniowania wniosków dotyczących przyznawania tytułu honorowego “Mistrz Rzemiosł Artystycznych”,

4) roboczy formularz pn. “Wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nadanie honorowego tytułu MISTRZ RZEMIOSŁ ARTYSTYCZNYCH”, przygotowany przez Związek Rzemiosła Polskiego. (formularz przesyłamy ponownie).

Należy podkreślić, że wystawa jest  pierwszym  wydarzeniem,  którego celem jest promocja wyrobów rzemieślniczych i ich twórców – rzemieślników.

Biorąc pod uwagę wnioski płynące ze środowiska  rzemieślników, dotyczące potrzeby podejmowania  różnorodnych działań mających na celu promocję rzemiosła – to przedsięwzięcie wychodzi na przeciw takim oczekiwaniom. Zwracamy się zatem o upowszechnienie informacji o wystawie oraz zachęcenie rzemieślników do włączenia się w jej tworzenie.

Ogolne_Warunki.doc
WNIOSEK.doc
karta.doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *