Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Serdecznie zapraszamy uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych uczących się zawodów rzemieślniczych oraz odbywających naukę praktyczną w zakładach rzemieślniczych do wzięcia udziału w XIX edycji konkursu wiedzy nt. BHP w zakładach pracy, który odbędzie się 
2 kwietnia  2019 roku (wtorek) w Izbie Rzemieślniczej w Opolu,
 ul. Katowicka 55,  sala Kantora, I piętro
Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00.

Kolejna edycja Konkursu jest potwierdzeniem,  że  na stałe wpisał się on w działania organizacji  rzemiosła  w zakresie promowania kształcenia zawodowego  w rzemiośle oraz zatrudniania i pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach.

Celem konkursu jest  popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle, a jego zakres  dotyczy: problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianej w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematyki szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Na etapie regionalnym organizatorem konkursu jest Izba Rzemieślnicza w Opolu  przy współpracy z  Powiatowym Inspektoratem Pracy w Opolu i  z Kuratorium Oświaty w Opolu.

Zgłoszenia (załącznik nr 1, załącznik nr 3 oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku) prosimy przesyłać pocztą do dnia 25.03.2019 r. Wszelkie pytania pod numerem tel. 77 454 31 73 wew. 21.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. Na laureatów pierwszych 6 miejsc czekają ciekawe nagrody rzeczowe.

Laureaci dwóch pierwszych miejsc będą reprezentować Izbę Rzemieślniczą w Opolu na etapie ogólnokrajowym w maju w Warszawie.

Do pobrania: regulamin  XIX edycji Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych “Bezpiecznie od startu” oraz formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) i zgoda na wykorzystanie wizerunku  oraz klauzula informacyjna (załącznik nr 3).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *