Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej wraz z Państwową Inspekcją Pracy po raz osiemnasty organizuje Ogólnopolski Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. Konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym i ogólnokrajowym.
Organizatorem konkursu na etapie regionalnym jest Izba Rzemieślnicza w Opolu przy współpracy z Okręgową Inspekcją Pracy w Opolu. Patronat nad konkursem sprawuje
Kuratorium Oświaty w Opolu
Serdecznie zapraszamy uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych uczących się zawodów rzemieślniczych oraz odbywających naukę praktyczną w zakładach rzemieślniczych do wzięcia udziału w XVIII edycji konkursu wiedzy nt. BHP w zakładach pracy, który odbędzie się 24 kwietnia (wtorek) 2018 roku w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, znajdującej się przy ulicy Katowickiej 55 (sala Kantora, I piętro). Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00.

Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.
Prosimy o zgłaszanie maksymalnie 10 uczniów z jednej szkoły. Zachęcamy do przeprowadzenia wewnętrznych wstępnych eliminacji w szkołach, celem wytypowania 10 najlepiej przygotowanych uczniów.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: sekretariat@izbarzem.opole.pl bądź pocztą. Zgłoszenia przyjmujemy do 20.04.2018 r. Wszelkie pytania pod numerem tel. 77 454 31 73 wew. 21.
Kliknij aby pobrać kartę zgłoszeniową oraz  regulamin.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. Na laureatów pierwszych 6 miejsc czekają ciekawe nagrody rzeczowe. Laureaci dwóch pierwszych miejsc będą reprezentować Izbę Rzemieślniczą w Opolu na etapie ogólnokrajowym w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *