Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
29 czerwca 2016 w Ostrawie, Czesko-Polska Izba Handlowa corocznie organizuje prestiżowe spotkanie gospodarcze przedsiębiorców z Polski, Czech i Słowacji we współpracy z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Krajem Morawskośląskim, Województwami: Opolskim, Śląskim, Żylińskim oraz Urzędem Miasta Ostrawy.

 Na Spotkanie Biznesu zapraszani są przedstawiciele polskich, czeskich oraz słowackich firm, posłowie, senatorzy, dyplomaci, przedstawiciele ministerstw i samorządów.
O istotnym znaczeniu wydarzenia może świadczyć fakt, że w XXI. Spotkaniu Biznesu udział wzięło 248 osób, które reprezentowały 103 firm oraz 51 instytucji, izb oraz stowarzyszeń.
Spotkanie Biznesu co roku patronatem obejmują: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Ambasada Republiki Czeskiej we Warszawie, Ambasada Republiki Słowackiej w Pradze, Ministerstwo Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej oraz uczestniczące urzędy wojewódzkie.
 W programie XXII Spotkania Biznesu przewidziane są dyskusje panelowe, konferencja gospodarcza oraz piknik gospodarczy w ogrodach Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie.
XXII Spotkanie Biznesu będzie doskonałą okazją do prezentacji Państwa firmy przedsiębiorcom z Czech oraz Słowacji. Rozmowy jak i spotkania przedsiębiorców sprzyjają bowiem wzajemnej współpracy firm i nawiązaniu nowych kontaktów handlowych podczas Spotkania Biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *