Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Izba Rzemieślnicza w Opolu powstała w lipcu 1951 roku.

W tym czasie Izba zrzeszała 11 cechów i jej zadaniem było świadczenie pomocy i doradztwa organizacjom cechowym i rzemieślnikom oraz rozwijanie działalności samorządowej, socjalnej, oświatowej i kulturalnej.

6 maja 1957 roku rzemiosło Opolszczyzny dokonało pierwszego w powojennej historii wyboru Rady Izby, którą tworzyło 17 radców i 17 zastępców, a pierwszy z wyboru Zarząd Izby ukonstytuował się w lipcu tegoż roku. Kadencja władz ustalona została na 3 lata i tak kolejne wybory odbywały się w latach 1960, 1963 i 1966. Następne wybory to już rok 1973 i inne warunki działania organizacji rzemieślniczych, określone ustawą z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła. 12 marca 1973 roku odbył się w Opolu I Wojewódzki Zjazd Delegatów Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych, który powołał Izbę Rzemieślniczą jako Wojewódzki Związek Rzemiosła. Zjazd uchwalił statut Izby oraz program i kierunki rozwoju rzemiosła. W tym czasie Izba obejmowała swoim zasięgiem teren województwa opolskiego i zrzeszała 14 cechów i 14 spółdzielni rzemieślniczych. Do cechów należało 6499 zakładów rzemieślniczych, które zatrudniały 12 412 pracowników, w tym 2626 uczniów. Stan ten uległ zmniejszeniu po wyłączeniu z województwa opolskiego, w wyniku reformy administracyjnej w 1975 r., powiatów raciborskiego i oleskiego.

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to intensywny rozwój rzemiosła. W tym czasie wybudowano ze środków własnych domy rzemiosła w Głubczycach, Kluczborku i Strzelcach Opolskich. Uruchomiono własne sklepy firmowe pod nazwą “Rzemieślnik”. Również w tym okresie wybudowano i oddano do użytku bazę Wojewódzkiej Hurtowni Zaopatrzenia Rzemiosła w Opolu, pawilon handlowy w Kluczborku i Rzemieślniczy Dom Handlowo – Usługowy w Opolu. Powstało wiele nowych zakładów rzemieślniczych.

W roku 1988 Izba zrzeszała 13 cechów i 11 spółdzielni rzemieślniczych. Do cechów należało 9051 zakładów rzemieślniczych, które zatrudniały 20319 pracowników.

Wejście w życie, w grudniu 1988 roku ustawy o działalności gospodarczej i w marcu 1989 ustawy o rzemiośle spowodowało przekształcenie Izby Rzemieślniczej w organizację społeczno – zawodową, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności cechy i spółdzielnie rzemieślnicze.

W październiku 1989 r. odbył się Vi Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej zmieniający statut i przekształcający Izbę w organizację zrzeszającą na zasadzie dobrowolności organizacje terenowe. Izba utrzymała swoje członkostwo w Związku Rzemiosła Polskiego

Na koniec roku 2002 Izba zrzeszała 15 cechów i 4 spółdzielnie rzemieślnicze. We wrześniu 2001 r. Izba Rzemieślnicza obchodziła 50-Lecie swojej działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *