Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.


W związku z realizacją projektu „Przebudowa budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu na potrzeby Branżowego Centrum Biznesu świadczącego kompleksowe usługi wspierające sektor budowlany” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 zapraszamy do składania ofert na dostawę mebli biurowych oraz sprzętu komputerowego.

Oferty należy przedkładać w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55 (I p. sekretariat)do dnia 21.03 2011r. do godz. 12.00. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W sprawie pytań, osobą do kontaktu jest Pan Adam Gałecki – tel. 604 95 32 61 bądź 77 453 79 71 wew. 28

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *