Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

W
związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul.
Katowicka 55, 45-061 Opole projektu pod nazwą :
„Świadczenie

usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU”  współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zapraszamy do
przedłożenia oferty na
Publikacja

ogłoszeń oraz artykułów sponsorowanych w prasie
regionalnej i lokalnej, emisji audycji eksperckich w
rozgłośniach regionalnych”.

  Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
– przygotowanie i publikacja 40 komunikatów prasowych
oraz artykułów sponsorowanych w prasie o zasięgu
lokalnym i regionalnym.
Publikacje będą zawierać
znaki graficzne przekazane przez zamawiającego.
Komunikaty prasowe – prasa regionalna – 8 ogłoszeń,
komunikaty prasowe – prasa lokalna – 17
ogłoszeń,,artykuły eksperckie- prasa regionalna – 7
ogłoszeń, oraz artykuły eksperckie – prasa lokalna – 8
ogłoszeń, Maksymalna cena ogólna na komunikaty prasowe
oraz artykuły sponsorowane 36.279,00 zł brutto.
– 6 pakietów audycji
eksperckich w rozgłośniach regionalnych i ich produkcja
(każdy pakiet to przynajmniej 10 emisji). Audycje powinny
być emitowane od poniedziałku do piątku w różnych porach
dnia, w godzinach: 6.00 – 18.00. Maksymalna cena 1 pakietu
emisji to 2000,00 zł brutto.

Termin składania ofert ubiega 29 czerwca br.,szczegóły zamówienia
oraz oferta która  winna być sporządzona na formularzu ofertowym
,
jest dostępna w biurze projektu oraz możliwa do przesłania drogą
mailową.
Zamówienie będzie
realizowane w okresie czerwiec 2012 – grudzień 2013 według
ustalonego harmonogramu działań

projektu.
Biuro projektu tel. 77 453 31 73 wew. 24,31;
kontakt koordynator projektu Rafał Koszyk lub Michał Durkalec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *