Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Punkt Konsultacyjny KSU
zaprasza wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą na bezpłatne spotkanie informacyjne „Obrót
towarowy z krajami trzecimi szansą na rozwój opolskiego biznesu”,
które
odbędzie się w dniu
12.12.2012r.
w Izbie Rzemieślniczej w Opolu (ul. Katowicka 55, I p., Sala im. E.
Kantora)
Udział w spotkaniu
będzie doskonałą szansą na poznanie ogólnych zasad obrotu
towarowego z krajami spoza Unii Europejskiej, poszerzenie wiedzy na
temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami i
ochrony środowiska jak też zapoznanie się z możliwościami jakie
przedsiębiorcom na dzień dzisiejszy stwarzają środki Funduszu
Pracy.
Program
spotkania:
08.45-09.00
Rejestracja uczestników
09.00-09.20
Oferta sieci Punktów Konsultacyjnych KSU wspierających
przedsiębiorców w regionie (Barbara Kubańska
– Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU)
09.20-10.45
Ogólne zasady obrotu towarowego z krajami trzecimi; Ogólne zasady
organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi i samochodami osobowymi (Urząd
Celny w Opolu)
10.45-11.00
Przerwa kawowa
11.00-11.30
Możliwości wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy:
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
możliwość współfinansowania części wynagrodzenia i składek
ZUS, staże, szkolenia (Anna Ligaj-Pach – Powiatowy Urząd Pracy w
Opolu)
11.30-12.15
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami i ochrony
środowiska-(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu)
12.15-12.30
Sieć
Lokalnych Punktów  Informacyjnych o Funduszach Europejskich
szansą na wsparcie przedsiębiorców w województwie opolskim

 
(Andżelika
Błaszczyk-Knop –
Lokalny
Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
)
12.30-12.50
Szanse
na dofinansowanie innowacyjnych dzia
łów
badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie w ramach ogłoszonego
naboru wniosków do poddziałania 1.3.2 RPO WO 2007-2013 RPO WO
„Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach”
(Marcin
Kula – Op
olskie
Centrum Rozwoju Gospodarki)
12.50
Dyskusja,
możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji
Osoby
zainteresowane spotkaniem proszone są o telefoniczne potwierdzenie
swojego przybycia pod numerem telefonu 77 453 79 71 w. 24 lub 31 bądź
mailowo:
pkopole@izbarzem.opole.pl
Zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *