Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

W ramach ogólnopolskiej kampanii promującej postawy proinnowacyjne „Świat potrzebuje Twoich pomysłów” realizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości organizowany jest cykl 20 wizyt studyjnych dla przedsiębiorców  i przedstawicieli mediów. Wizyty organizowane są na terenie innowacyjnych przedsiębiorstw, parków technologicznych, inkubatorów i jednostek naukowych. Dnia 25 października 2011 roku wizyta studyjna dla przedsiębiorców i przedstawicieli mediów zainteresowanych innowacyjnością odbędzie się w Opolu i Kędzierzynie – Koźlu.
Różnego rodzaju innowacje – nowe produkty, usługi, technologie czy systemy organizacyjne, są warunkiem umożliwiającym utrzymanie długookresowej konkurencyjności. Przedsiębiorstwo musi dostrzegać konieczność innowacji. Jedną z dróg prowadzących do sukcesu jest współpraca biznesu z nauką. Współdziałanie z naukowcami to przede wszystkim możliwość wdrożenia nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, dostęp do najnowszej wiedzy co w efekcie przekłada się na efektywność przedsiębiorstwa, poprawę jakości produktu i obniżenie kosztów. Ciągle jednak zbyt mało firm inwestuje w działalność badawczo – rozwojową i nie docenia faktu, że współpraca ze środowiskiem naukowym staje się niezbędna.

W związku z tym, mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa, a szczególnie szerokie grono przedsiębiorców i przedstawicieli mediów zainteresowanych innowacyjnością do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniu 25 października 2011r. w Opolu   i Kędzierzynie-Koźlu. Jej przedmiotem będą modele wdrażania innowacji następujących instytucji:
·        Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu
(działania Instytutu obejmują branże: przemysł cementowy, energetyka zawodowa, przemysł materiałów budowlanych, hutnictwo i przetwarzanie metali nieżelaznych, ceramika i przemysł szklarski),
·        Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu,
(działania Instytutu obejmują branże: chemia, przemysł rolno-spożywczy, metalowy, maszynowy).
·        Nowoczesne Technologie Produkcji S.A. w Kędzierzynie-Koźlu.
Udział w wizycie pozwoli na zapoznanie się z praktycznymi aspektami współpracy     ze środowiskiem naukowym, oferowanymi możliwościami komercjalizacji badań a także specjalistycznym wyposażeniem laboratoriów i pracowni. Będzie to doskonała okazja do przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z twórcami innowacyjnych rozwiązań i nawiązania interesujących kontaktów.
Zaprezentowane zostaną także dobre praktyki w zakresie współpracy nauki z biznesem na przykładzie Nowoczesne Technologie Produkcji S.A. – firmy produkcyjnej wdrażającej  i rozwijającej zaawansowane technologie w oparciu o własną działalność badawczo-rozwojową i aktywną współpracę z Politechniką Opolską.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z profilem odwiedzanych instytucji  i zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu. Udział w wizycie jest bezpłatny.
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa do dnia 21 października br. Warunkiem wzięcia udziału w wizycie jest przesłanie wypełnionej ankiety dot. potrzeb uczestnika (w załączeniu) na adres: piotr.jasinski@profile.com.pl.
O możliwości wzięcia udziału w wizycie decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy możliwość zakończenia naboru ze względu na wyczerpanie limitu miejsc. Zakwalifikowanie się do udziału zostanie potwierdzone pocztą elektroniczną.
Kampania realizowana jest przez Departament Rozwoju Przedsiębiorczości                    i Innowacyjności PARP. Informacji na temat wizyty udziela: Piotr Jasiński, tel.
(22) 828 87 27, e-mail: piotr.jasinski@profile.com.pl.
Przedsięwzięcie organizowane w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, Działanie 2.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Kampania współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *