Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole projektu pod nazwą : „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU” w ramach umowy dotyczącego Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: „Wykonanie materiałów reklamowych dla Lokalnego Punkt Informacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu” o kodzie CPV 39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne .

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: produkcja i ekspozycja materiałów informacyjnych LPK KSU. Materiały powinny być praktyczne i nieszablonowe 600 sztuk – komplet.

Oferty można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, II piętro, pok. nr 2.6 lub nadsyłać pocztą w terminie do dnia 19.09.2012 r., godz. 12.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym dostępnym w biurze projektu .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *