Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Opole, 14.11.2013
Zapytanie
ofertowe
W
związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul.
Katowicka 55, 45-061 Opole
projektu pod nazwą: „Przebudowa
budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu w celu utworzenia
Rzemieślniczego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Branżowym
Centrum Biznesu
”, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007-2013, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o
udzieleniu zamówienia pn.: Zakup kserokopiarki i telefonów,
kod i nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień: 32552110-1
Telefony bezprzewodowe; 42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne
1. Przedmiot
zamówienia
Przedmiotem
zamówienia:
  1.1 kserokopiarka –
  sztuk 1, o następujących parametrach:
  a) minimalny format
  wydruku – A4;
  b) szybkość kopiowania: co najmniej 43 strony /
  minutę;
  c) funkcja fax.
  1.2 Telefon
  bezprzewodowy – sztuk 5, o następujących parametrach:
  a)
  współpraca z linią telefoniczną analogową;
  b) identyfikacja
  numeru przychodzącego (CLIP);
  c) wbudowana książka
  telefoniczna;
  d) wyświetlacz monochromatyczny LCD;
  e)
  podświetlenie klawiatury;
  f) podświetlenie wyświetlacza.
2. Sposób i
termin składania ofert
Oferty
można składać osobiście w siedzibie Izby Rzmieślniczej w Opolu,
znajdującej się przy ul.Katowickiej 55, 45-061 Opole, nadsyłać
pocztą tradycyjną na w/w adres lub elektroniczną na adres
info@izbarzem.opole.pl do dnia 22.11.2013r.
3. Informacja o
wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie
internetowej pod adresem www.izbarzem.opole.pl z podaniem nazwy,
siedziby i adresu wykonawcy do dnia 22.11.2013r.
4.
Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu zamówienia
Informacje
można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzmieślniczej w Opolu,
znajdującej się przy ul.Katowickiej 55, 45-061 Opole lub
telefonicznie, pod numerem 77 454 31 73 w. 28.
5.
Termin wykonania zamówienia
do
29 listopada 2013 r.
6.
Kryteria oceny ofert
Dla
punktu 1.1:
 • zaproponowana
  cena – maksymalnie 85 punktów;
 • za
  każdy spełniony parametr – 5 punktów (maksymalnie 15 punktów).
Dla
punktu 1.2:
 • zaproponowana
  cena – maksymalnie 70 punktów;
 • za
  każdy spełniony parametr – 5 punktów (maksymalnie 30 punktów).
Dla
powyższych punktów (1.1, 1.2):
 • spełnienie
  parametru – 5 punktów,
 • niespełnienie parametru – 0 punktów.
Niniejsze
zamówienie nie jest realizowane w oparciu o ustawę z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *