Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie “Modern craft qualifications on the European labor market” informujemy, że zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wymagana jest zgoda pracodawcy pracownika młodocianego na odbycie stażu. Stosowny załącznik do pobrania ze strony http://mobilnosc.izbarzem.opole.pl lub bezpośrednio z tego adresu. Dokument winien być podpisany przez pracodawcę przy jednoczesnej zgodzie uczestnika projektu i jego rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy uczestników wieku poniżej 18 lat). Przypominamy, że okres stażu zagranicznego zgodnie z prawodawstwem krajowym i europejskim jest wliczany do okresu nauki zawodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *