Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Zgodnie z brzmieniem pkt 4 w ust. 3g w art. 3 ustawy o rzemiośle, zmianie uległy stawki za egzaminy przeprowadzane przez izby rzemieślnicze: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający.
Prezes GUS komunikatem z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. ogłosił wzrost cen o 5,1% (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1). W związku z tym podane w ustawie stawki za egzamin podlegają waloryzacji i w 2022 roku  wynoszą:

    egzamin mistrzowski – 1 521,43 zł
    egzamin czeladniczy – 760,71 zł
    egzamin sprawdzający – 271,68 zł

Dla przypomnienia stawki opłat za egzaminy w 2021 roku, wynosiły:

    egzamin mistrzowski – 1 447,60 zł,
    egzamin czeladniczy – 723,80 zł,
    egzamin sprawdzający – 258,50 zł.

Stosowanie innych stawek opłat za egzaminy jest podstawą stwierdzenia naruszenia finansów publicznych (w kontekście ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) oraz stanowi wprowadzenie w błąd osób zainteresowanych uzyskaniem przedmiotowych kwalifikacji oraz instytucji szkoleniowych, zwłaszcza w sytuacji realizacji działań edukacyjnych finansowanych ze środków publicznych.

źródło: ZRP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *