Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Związek Rzemiosła Polskiego oraz ponad dwieście organizacji przedsiębiorców za pośrednictwem Rzecznika MŚP napisały list do Premiera RP Mateusza Morawieckiego o poparcie 10 zmian systemowych, tzw. Dziesiątki Rzecznika MŚP. Wśród 10 postulatów, znajdują się zmiany mające wpływ na otoczenie prawno-gospodarcze:

1. Reforma ZUS dla przedsiębiorców;
2. Płaca minimalna na poziomie połowy średniego wynagrodzenia w każdym powiecie;
3. Zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących;
4. Zmiany prawa gospodarczego nakładające obowiązki dla przedsiębiorców z półrocznym wyprzedzeniem;
5. Rozliczanie się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń wraz z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach;
6. Brak możliwości zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego;
7. Rada odwoławcza z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych oraz urzędów;
8. Realna odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa urzędników;
9. Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców;
10. Skrócenie czasu trwania postępowań gospodarczych.

“W tej chwili cała światowa gospodarka zmaga się z kryzysem związanym z pandemią. W Europie kolejne Państwa dokonują zamknięć gospodarki. Także w Polsce w kolejnej blokadzie są zamykane następne branże. W związku z tym MŚP potrzebuje wsparcia, nie tylko finansowego, choć ono jest niezbędne. Ale potrzebne jest wsparcie organizacyjne i prawne, to znaczy usunięcie z polskiego prawa barier biurokratycznych, poprawienie funkcjonowania instytucji, które obsługują biznes, i takie działania, które nie spowodują spadku dochodów budżetowych, za to poprawią możliwości działalności gospodarczej w Polsce” (…).  – komentuje Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *