Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Z
dniem 1 marca 2015 r. ZUS dokona waloryzacji świadczeń
emerytalno-rentowych.
Waloryzacja
polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości
przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r. wskaźnikiem waloryzacji
wynoszącym 100,68%, przy czym podwyżka nie może być niższa niż:

36 zł – w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich
świadczeń kompensacyjnych, świadczeń i zasiłków
przedemerytalnych oraz rent,

27 zł – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do
pracy,

18 zł – w przypadku emerytury częściowej.
Waloryzacji
od dnia 1 marca 2015 r. podlega także podstawa wymiaru świadczeń.
Od
1 marca 2015 r. obowiązują również nowe wysokości najniższych
emerytur i rent, nowe kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych
wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo wypłacanych
samoistnie, a także maksymalnych kwot zmniejszenia emerytur i rent
w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.
Nowa
kwota bazowa
Od
1 marca 2015 r. kwota bazowa wynosi 3308,33 zł.


Źródło:
www.zus.pl, stan z
dnia 16 lutego 2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *