Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
W opinii prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika obowiązek prowadzenia księgowości i przesyłania informacji podatkowych do organów podatkowych w Jednolitym  Pliku Kontrolnym (JPK) budzi zastrzeżenia.

ZRP obawia się, czy niektóre z planowanych rozwiązań, mających ograniczyć oszustwa podatkowe nie obrócą się przeciw uczciwym podatnikom, na których spadną dodatkowe biurokratyczne obowiązki. – Mam świadomość, że wywiązanie się z nowych obowiązków, szczególnie dla małych firm będzie bardzo trudne – dodał prezes. – Myślę o planowanym wprowadzeniu – od lipca 2017 r. dla dużych i fakultatywnie do czerwca 2018r. dla MŚP obowiązku tworzenia i przesyłania na żądanie organów podatkowych – danych z ewidencji podatkowych oraz dowodów księgowych w formie JPK.
Dodatkowo od lipca duże firmy (przepis został uchwalony 13 maja 2016r.) zostały zobowiązane do comiesięcznego przekazywania, bez wezwania urzędu skarbowego, danych z ewidencji VAT, także w formacie JPK. Mali i średni przedsiębiorcy wejdą w te obowiązki od stycznia 2017 roku, a mikroprzedsiębiorcy od stycznia 2018 roku.
Ponadto nowelą ustawy o VAT z 13 maja 2016 r., od 1 stycznia 2018 nałożono na wszystkich podatników VAT obowiązek prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.
Podatnicy zostaną zobowiązani do wprowadzenia programów informatycznych pozwalających na zapisy księgowe w odpowiedniej formie umożliwiającej przesłanie elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Większość programów księgowych, szczególnie w MŚP nie spełnia standardów wymaganych w JPK. Część małych firm, czy organizacji pozarządowych nie prowadzi księgowości w formie elektronicznej. Mamy obawy, czy mali podatnicy podołają tym skomplikowanym obowiązkom.
Zdaniem ekspertów dostosowanie się do nowych wymagań będzie dość skomplikowane i na pewno będzie generowało ze strony przedsiębiorców dodatkowe koszty. Chociaż mniejsze firmy mają sporo czasu na wdrożenie tych rozwiązań, to właśnie dla nich te obowiązki mogą okazać się szczególnie trudne do wypełnienia, szczególnie, jeśli dotychczas nie korzystali z profesjonalnych programów księgowych.
Uważamy, że w najbliższych latach system ten powinien objąć jedynie dużych podatników, a w dalszej kolejności należałoby ustalić –  na racjonalnym poziomie limit przychodów, który obligowałby podatników do wejścia w system JPK.  Takie pośpieszne obejmowanie już w roku 2018 w zasadzie wszystkich podatników obowiązkiem przekazywania organom podatkowym plików księgowych w formacie JPK nie jest najlepszym pomysłem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *