Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Ostatnie rozwiązania zaproponowane przez MF w kolejnej wersji podatku od sprzedaży detalicznej kierunkowo są zbieżne z postulatami zgłaszanymi przez Związek Rzemiosła Polskiego.
ZRP od początku prowadzonych konsultacji opowiadał się za wersją progresywną, z kwotą wolną na poziomie 100 mln rocznie, z niską stawką w pierwszym progu skali podatkowej na poziomie 0,1%. Uważaliśmy, że byłoby to rozwiązanie optymalne, uwzględniające możliwość wyrównywania szans rynkowych pomiędzy mniejszymi przedsiębiorstwami handlowymi, a dużym handlem sieciowym i dyskontowym. MF proponuje dwie stawki, znacznie wyższe: 0,8% i 1,4%, ale z dość wysoką kwotą wolną w wysokości 17 mln zł miesięcznie, co odpowiada 204 mln przychodu rocznego.
– Mamy tylko jedną wątpliwość, na którą wcześniej zwracaliśmy uwagę, że opodatkowaniu będzie podlegała osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ponad kwotę 17 mln zł, a podatek w wymiarze miesięcznym nie będzie odnoszony do kwoty rocznej zwolnionego przychodu – powiedział Jerzy Bartnik, prezes ZRP.
Według ZRP kwota wolna od podatku powinna być odnoszona do przychodu rocznego. Jeśli podstawę opodatkowania będzie wyznaczał przychód miesięczny, to podatek zapłacą także podatnicy, których sprzedaż w wymiarze rocznym nie przekroczy kwoty wolnej, a ustawa nie przewiduje zwrotu nadpłaconego podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *