Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Rzemiosło grupuje głównie pracodawców zatrudniających niewielu pracowników. Dla konkretnego pracodawcy skala podwyżki minimalnego wynagrodzenia ma mniejsze znaczenie niż u dużych pracodawców. Dlatego też zajmowaliśmy w tej sprawie stanowisko bardziej kompromisowe,  proponując  podwyżkę  do 1900 zł, nieco więcej   niż inni pracodawcy skupiający  duże zakłady pracy – powiedziała Elżbieta Lutow, ekspert Związku Rzemiosła Polskiego.

Podwyżka do kwoty 2000 zł zaproponowana przez rząd –  jest jednak  trudna do  zaakceptowania przez mikroprzedsiębiorców,  i to  nie tylko ze względu na  zwiększone koszty zatrudnienia, które poniosą pracodawcy,   ale przede wszystkim z uwagi na wątpliwe skutki gospodarcze tych podwyżek. 

Spowoduje ona także okresowy wzrost deficytu budżetowego z uwagi na skutki podwyżek w sferze budżetowej. Dodatkowo, takie powszechne podwyżki płac (w tym i w umowach zlecenia) mogą  spowodować dużą presję inflacyjną. A Jeśli wzrost wynagrodzeń nie jest pochodną wzrostu wydajności pracy lub zmian w zapotrzebowaniu na pracowników, to podwyżki wynagrodzeń i tak  zostaną zneutralizowane przez inflację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *