Razem tworzymy rzemiosło

Aktualności

Kompetencje

wspólnie tworzymy rzemiosło
na miarę XXI wieku

Edukacja

kształcimy przyszłych rzemieślników

Doświadczenie

od ponad 70 lat przeprowadzamy egzaminy czeladnicze i mistrzowskie

Współpraca

w strukturach Izby współdziała 19 organizacji

O nas

Izba Rzemieślnicza jest organizacją samorządową o charakterze społeczno-zawodowym zrzeszającą na zasadach dobrowolności cechy, spółdzielnie rzemieślnicze i inne organizacje.

Izba Rzemieślnicza w Opolu jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego i współpracuje z pozostałymi krajowymi Izbami Rzemieślniczymi. Współpraca między izbami umożliwia wymianę doświadczeń, podejmowanie wspólnych działań w zakresie szkolenia zawodowego i promocji zakładów rzemieślniczych oraz wspólne występowanie w sprawach ważnych dla środowiska rzemieślniczego.

Partnerzy

Strefa wideo