Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Zaledwie 13 proc. pracowników obawia
się o swoje życie lub zdrowie w miejscu pracy. Zdecydowana
większość (87 proc.) czuje się tam bezpiecznie, biorąc pod uwagę
zabezpieczenia zapewniane przez pracodawcę.

Poczucie zagrożenia pracowników jest znacznie mniejsze niż
rzeczywiste zagrożenie. Ponad połowa pracowników (57 proc.) czuje
się w pracy bezpieczniej, niż wynika to z potencjalnego ryzyka
związanego z wykonywanym przez nich zawodem.

Najbardziej niebezpieczne branże zdaniem większości
respondentów są to budownictwo i przemysł wydobywczy (odpowiednio
71 proc. i 67 proc. wskazań). Niemal połowa badanych wskazała
przemysł chemiczny, a co trzeci transport i logistykę. Prawie jedna
czwarta za najbardziej niebezpieczne branże uważa energetykę i
lotnictwo. Z kolei trzy najpoważniejsze zagrożenia wskazywane przez
pracowników, których charakter pracy wiąże się z potencjalnym
ryzykiem, to wypadek samochodowy (22 proc.), praca na wysokości (18
proc.) oraz niebezpieczne maszyny (11 proc.).
Wypadki oraz rażące naruszenia przepisów zdecydowanie częściej
zdarzają się w branży produkcyjnej, w dużych przedsiębiorstwach.
Z deklaracji respondentów wynika, iż to właśnie większe zakłady
bardziej dbają o organizację i zakres szkoleń BHP. Stosunkowo
najmniej niebezpiecznych zdarzeń miało miejsce w branży usługowej,
najczęściej w mniejszych zakładach pracy.
Zdecydowana większość pracowników (ponad 90 proc.) twierdzi,
że zna procedury bezpieczeństwa obowiązujące pracodawcę, a w
sytuacji złamania lub nieprzestrzegania przez niego procedur
bezpieczeństwa powiadomiłaby Państwową Inspekcję Pracy o
zdarzeniu.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Koalicji Bezpieczni w
Pracy przez instytut badawczy Millward Brown w 2014 roku, na
reprezentatywnej próbie Polaków pracujących zawodowo. Koalicję
powołały cztery firmy: CWS-boco Polska, PW Krystian, Lafarge oraz
TenCate Protective Fabrics w celu promowania kultury bezpieczeństwa
pracy.

Źródło: www.bezpieczniwpracy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *