Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

 

Program: PROGRAM Erasmus +

 Tytuł: Rekrutacja pracowników młodego pokolenia: innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi

 Akcja kluczowa 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

 Czas trwania: 01-09-2020 – 28.02.2023: 30 miesięcy

 Partnerzy:

 

 1 Hanse-Parlament (HP), Niemcy (Lead Partner) (partner wiodący)

 2 Berufsakademie Hamburg IG BA-H GmbH (BAHH), Niemcy

 3 Izba Rzemieslnicza w Opolu (CCO), Polska

 4 Wielkopolska Izba Rzemieslnicza w Poznaniu (WCCP), Polska

 5 MTU EESTI KAUBANDUS-TOOSTUSKODA (ECCI), Estonia

 6 International Business College (IBC), Dania

 7 ARBEIT UND ZUKUNFT EV (A&Z), Niemcy

  

Partnerzy transferowi: 50 izb oraz 20 uniwersytetów/szkół wyższych z 13 państw

 

Wielu
przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność w krajach wspólnotowych
zauważa zmniejszanie się liczby młodych wykwalifikowanych pracowników,
szczególnie w sektorze MŚP. Takie zjawisko ma negatywny wpływ na wzrost
gospodarczy oraz konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.
Jednocześnie wiele przedsiębiorstw ma problemy we właściwym
zintegrowaniu nowo pozyskanych pracowników w przedsiębiorstwie i
budowaniu relacji opartej na wzajemnej satysfakcji i zaufaniu.

 

Głównym
celem projektu jest poprawa opisanej sytuacji, z uwzględnieniem
perspektyw obu stron: zarówno pracodawcy jak i pracownika. W ramach
projektu powstaną instrumenty, dobre praktyki oraz modele cyfrowe do
zarządzania zasobami ludzkimi, jak również programy szkoleniowe i różne
narzędzia dla kadry zarządzającej pomocne we wdrażaniu nowoczesnych
metod zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich
przedsiębiorstwach. Jednym z rezultatów będzie pakiet narzędzi do
analizy kompetencji, umiejętności i aspiracji do zastosowania w
rozpoznawaniu możliwości pracowników i w odpowiednim przydzielaniu im
zadań.  Umożliwi on także porównanie pomysłów pracowników z celami
przedsiębiorstwa. Także program ,,szkoleń dla szkolących”, będzie
jednocześnie wdrażany i prowadzony przez szkoły wyższe i uniwersytety,
zagwarantuje właściwe użycie modeli cyfrowych i pakietów narzędzi oraz
wysoką jakość treści merytorycznych. Grupami docelowymi projektu będą
właściciele, kadra zarządzająca oraz pracownicy sektora MŚP, chcący
dopasować swoją strategię zarządzania zasobami ludzkimi z poglądami i
potrzebami młodych pracowników. Dalszymi grupami docelowymi są doradcy,
nauczyciele i specjaliści izb, stowarzyszeń i instytucji otoczenia
biznesu i szkolnictwa zawodowego.

 

W ramach projektu powstaną następujące produkty:

 O1 – koncepcja digitalizacji w celu wsparcia zarządzania personelem

 O2
– pakiet narzędzi do określenia kompetencji personalnych i priorytetów
pracowników, jak również do porównania ich z celami przedsiębiorstwa

 O3 – Program szkoleniowy ,,Ocena kompetencji”

 O4 – Program szkoleniowy dla kadry zarządzającej MŚP

 O5 – Program szkoleniowy dla mentorów

 O6 – Zbiorcze zestawienie w formie podręcznika

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod nr tel. 77 454 31 73

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *