Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
W trakcie posiedzenia sejmu odbędzie się drugie czytanie
rozpatrywanych wspólnie: rządowego projektu nowelizacji ustawy –
Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (druk nr 1105) i
poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks pracy (druk nr
1116). 
Projekty wydłużają okres rozliczeniowy czasu pracy oraz
regulują zasady ruchomego i przerywanego czasu pracy.
 
Okres
rozliczeniowy czasu pracy będzie mógł być wydłużony maksymalnie
do 12 miesięcy w każdym systemie czasu pracy. Wprowadzenie tego
rozwiązania ma pomóc pracodawcom lepiej organizować pracę i
rozliczać czas pracy. Ma również umożliwić przedsiębiorcom
elastyczne reagowanie na zmieniającą się koniunkturę gospodarczą
oraz pomóc zachować miejsca pracy. Projekt gwarantuje pracownikowi
otrzymanie minimalnego wynagrodzenia za pracę także w miesiącach,
w których, ze względu na rozkład czasu pracy, nie miał obowiązku
wykonywania pracy. Możliwe będzie także sporządzenie
indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika na okres krótszy niż
przyjęty okres rozliczeniowy. W zakresie ruchomego czasu pracy
projekt przewiduje dwa rozwiązania. Pracodawca będzie mógł
wyznaczyć pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w
poszczególnych dniach. Druga możliwość zakłada, że rozkład
czasu pracy będzie określał przedział, w którym pracownik będzie
rozpoczynał pracę, a godzinę rozpoczęcia pracy wybierze sam
pracownik. 
W obu przypadkach ruchomy czas pracy nie może naruszać
prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego. Wykonywanie pracy w
systemie ruchomym będzie możliwe także na wniosek zainteresowanego
pracownika, co zdaniem wnioskodawców ułatwi godzenie życia
zawodowego i rodzinnego. Istotną proponowaną zmianą jest możliwość
wprowadzenia przerywanego czasu pracy także w drodze porozumienia ze
związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Obecnie
jest to możliwe tylko w układzie zbiorowym pracy.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 12 czerwca 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *