Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Informacja o egzaminach czeladniczych dla uczniów III klas Branżowych Szkół I Stopnia

Izba Rzemieślnicza w Opolu  informuje, że  egzaminy czeladnicze dla pracowników młodocianych, którzy są zatrudnieni w celu nauki zawodu u rzemieślnika i są uczniami klas III Branżowej Szkoły I Stopnia będą się odbywały tak jak w roku poprzednim, tj. w okresie             od 10 marca do 15 czerwca 2024r. Dokumenty należy złożyć do dnia 29 lutego 2024r. […]

Nowe stawki opłat egzaminacyjnych

Od 17 stycznia 2024r. zmianie uległy wysokości stawek opłat egzaminacyjnych i obecnie kształtują się one następująco: za egzamin czeladniczy: 969,46 zł za egzamin czeladniczy poprawkowy: 484,73 zł za egzamin mistrzowski: 1938,94 zł za egzamin mistrzowski poprawkowy: 969,46 zł za egzamin sprawdzający: 346,23 zł za egzamin sprawdzający poprawkowy: 173,12 zł

Konkurs BHP

W dniu 14 grudnia odbył się konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych. Konkurs był realizowany w ramach programu Polski Inkubator Rzemiosła finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności. Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w […]

WYNIKI KONKURSU NA PLAKAT PROMUJĄCY NAUKĘ ZAWODU W RZEMIOŚLE

Konkurs na najlepszy plakat promujący naukę    zawodu w rzemiośle rozstrzygnięty. Jury wybrała laureatów. Konkurs przeprowadzono w ramach programu Polski Inkubator Rzemiosła ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności.     WYNIKI KONKURSU NA PLAKAT PROMUJĄCY NAUKĘ ZAWODU W RZEMIOŚLE Klasa VI:1 miejsce – Miron Macha – ZSP nr 3 w Rogowie Opolskim2 miejsce – Julia Kurzyńska – Publiczna […]

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCIĄ”

Konkurs na najlepszą pracę plastyczną „Rzemiosło przyszłością”  rozstrzygnięty. Jury wybrała laureatów. Konkurs przeprowadzono w ramach programu Polski Inkubator Rzemiosła ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności. WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCIĄ” Klasy  I-III:1 miejsce – Wiktor Krok – Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie2 miejsce – Dawid Sładek – Publiczna Szkoła Podstawowa Sierniowice3 miejsce – Milena Adamiec – […]

Z historii rzemiosła na śląsku opolskim

 „W Polsce niedoceniana jest historia budowniczych, rzemieślników, selfmademanów, ludzi codziennej pracy organicznej, którzy – niczym literacki Bogumił Niechcic ze słynnej powieści Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”, czy Stanisław Wokulski ze znakomitej powieści „Lalka” Bolesława Prusa – konsekwentnie, dzień po dniu, cegiełka po cegiełce budują swój byt materialny, szczęście osobiste swych rodzin oraz dobrobyt swej ojczyzny. […]

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki  zawodu odbędzie się w terminie od 16 października do 7 listopada 2023r . Kurs obejmuje 48 godzin zajęć. Zajęcia odbędą się w trybie hybrydowym.Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 850 zł brutto.Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu. […]

ZADANIA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU CZELADNICZEGO W ZAWODZIE FRYZJER

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Związku Rzemiosła Polskie nr 7 z dnia 29 marca 2023r. zmianie uległ sposób przeprowadzania egzaminu czeladniczego praktycznego w zawodzie fryzjer. Od tej pory egzamin składać się będzie z 2 części.  Pierwsza część obowiązkowa: – strzyżenie damskie, – strzyżenie fryzury klasycznej męskiej.  Druga część do wyboru: – nakręcenie trwałej ondulacji, – wyciskanie […]

Wyniki egzaminów czeladniczych dla uczniów / absolwentów III klasy szkoły branżowej

 W tabeli umieszczonej poniżej zamieszczone są wyniki egzaminów czeladniczych. Wyniki należy interpretować w następujący sposób: egzamin zdany – ocena : celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3); egzamin niezdany – ocena: niedostateczny (2). Przy każdej ocenie niedostatecznej znajduje się informacja, która część egzaminu czeladniczego nie została zaliczona. Zdający, który uzyskał negatywny wynik egzaminu […]

Projekt „Europejskie szkoły demokracji i partycypacji – partnerstwa szkół”

W dniach 19.06.2023 – 23.06.2023 w ramach projektu „Europejskie szkoły demokracji i partycypacji – partnerstwa szkół” gościmy u siebie uczniów oraz nauczycieli z partnerskiej szkoły zawodowej BBS Heinrich-Haus            ( Neuwied z landu Nadrenia Palatynat, Niemcy). Projekt realizowany jest w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży dwóch szkół: Branżowej Szkoły I Stopnia w Opolu i szkoły zawodowej […]