Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Dokumenty wymagane do egzaminu

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego – pobierz wniosek
 • klauzula informacyjna w zakresie egzaminu czeladniczego – pobierz klauzulę
 • fotografia (aktualna, czytelnie podpisana o wymiarach 35mm x 45mm)
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej (opłatę można dokonać w kasie izby lub na konto: 70 1090 2141 0000 0001 2030 3568
 • umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • zaświadczenie potwierdzające realizację nauki zawodu wystawione przez pracodawcę i potwierdzone przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu) – pobierz zaświadczenie
 • w przypadku pobierania nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu
 • dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim wraz z regulaminem, który został zatwierdzony przez Związek Rzemiosła Polskiego – dokument umożliwia uzyskanie zwolnienia ze zdawania jednego z etapów egzaminu

Przy składaniu dokumentów w Izbie należy przedłożyć oryginały dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego – pobierz wniosek
 • klauzula informacyjna w zakresie egzaminu czeladniczego – pobierz klauzulę
 • fotografia (aktualna, czytelnie podpisana o wymiarach 35mm x 45mm)
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej (opłatę można dokonać w kasie izby lub na konto: 70 1090 2141 0000 0001 2030 3568
 • świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej
 • umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz zaświadczenie ukończenia nauki zawodu wystawione przez pracodawcę i potwierdzone przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu) – pobierz zaświadczenie
 • w przypadku pobierania nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole- zaświadczenie o okresie nauki zawodu
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu – pobierz oświadczenie
 • dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim wraz z regulaminem, który został zatwierdzony przez Związek Rzemiosła Polskiego – dokument umożliwia uzyskanie zwolnienia ze zdawania jednego z etapów egzaminu

Przy składaniu dokumentów w Izbie należy przedłożyć oryginały dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.

Koszty egzaminu w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca.

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego – pobierz wniosek
 • klauzula informacyjna w zakresie egzaminu czeladniczego – pobierz klauzulę
 • fotografia (aktualna, czytelnie podpisana o wymiarach 35mm x 45mm)
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej (opłatę można dokonać w kasie izby lub na konto: 70 1090 2141 0000 0001 2030 3568
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dodatkowo dokument wskazujący NIP lub REGON w celu wpisania do CEIDG informacji o uzyskanym świadectwie czeladniczym. Okres wykonywania zawodu można udokumentować zaświadczeniem o zatrudnieniu, świadectwami pracy lub wypisem z ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy składane dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie wykonywania zawodu należy złożyć oświadczenie potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu
 • zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych
 • tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin
 • świadectwo uzyskania co najmniej jednej kwalifikacji w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego po ukończeniu przygotowania  zawodowego dorosłych

            Przy składaniu dokumentów w Izbie należy przedłożyć oryginały dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.