Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Dokumenty wymagane do egzaminu

 

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego – pobierz wniosek
  • fotografia (aktualna, czytelnie podpisana o wymiarach 35mm x 45mm)
  • dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze)
  • dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu – pobierz zaświadczenie o zatrudnieniu
  • świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej
  • dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne (dokument dodatkowy, tylko w sytuacji gdy zadający taki posiada)
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego (opłatę można dokonać w kasie izby lub na konto: 70 1090 2141 0000 0001 2030 3568)

            Przy składaniu dokumentów w Izbie należy przedłożyć oryginały dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii przez Izbę Rzemieślniczą.