Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Dokumenty wymagane do egzaminu

DOKUMENTY WYMAGANE DO EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO
DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

–  wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego – pobierz wniosek

– umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy

–  zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia do wykonywania określonej pracy – pobierz druk zaświadczenia

– potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego (opłatę można dokonać w kasie izby lub na konto: 70 1090 2141 0000 0001 2030 3568)

DOKUMENTY WYMAGANE DO EGZAMINU
SPRAWDZAJĄCEGO DLA OSÓB DOROSŁYCH

– wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego – pobierz wniosek

– dokumenty potwierdzające ukończenie kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakresu zawodu , którego dotyczy egzamin.

– potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego (opłatę można dokonać w kasie izby lub na konto: 70 1090 2141 0000 0001 2030 3568)