Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Dyplomy i świadectwa ozdobne

Osoby, które zdały egzamin mistrzowski lub czeladniczy zachęcamy do zamawiania:

DYPLOMÓW MISTRZOWSKICH I ŚWIADECTW CZELADNICZYCH OZDOBNYCH

Świadectwo lub dyplom ozdobny oprawione w ramkę powieszone w zakładzie będą idealną formą promocji i jednocześnie zapewnieniem klienta o wysokich kwalifikacjach osób pracujących w danym zakładzie.

Zamówienia na dokument proszę składać w Wydziale Oświaty, Spraw Samorządowych i BHP Izby Rzemieślniczej w Opolu pok. 2.3, listownie na adres  izby (Opole, ul Katowicka 55) lub elektronicznie : e-mail: info@izbarzem.opole.pl lub anna.staniszewska@izbarzem.opole.pl

Do zamówienia proszę dołączyć kserokopię  dowodu wpłaty, w tytule opłaty należy podać: imię i nazwisko, rodzaj egzaminu, datę egzaminu oraz zawód.

Odpłatność:
za świadectwo czeladnicze ozdobne wynosi 50 zł
za dyplom mistrzowski ozdobny 100 zł

Uwaga!  Ozdobne świadectwo czeladnicze i ozdobny dyplom mistrzowski  nie są dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji zawodowych.

Pobierz zlecenie wykonania ozdobnego dyplomu mistrzowskiego/ozdobnego świadectwa czeladniczego