Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Europass

Osoby, które uzyskały świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski po 1 marca 2013 r. mają możliwość uzyskania  suplementu do świadectwa czeladniczego (Europass) lub suplementu dyplomu mistrzowskiego (Europass).

Suplement zawiera opis umiejętności i kompetencji potwierdzonych  zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne, z zastrzeżeniem, iż prawo do ich wykonywania w poszczególnych państwach członkowskich UE może być uwarunkowane spełnieniem dodatkowych wymogów.

Dokument ten wystawiany jest nieodpłatnie w języku polskim oraz w języku angielskim

Suplement do dyplomu mistrzowskiego oraz suplement świadectwa czeladniczego nie są dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe i nie zastępują dyplomu mistrzowskiego oraz świadectwa czeladniczego.