Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Izba Rzemieślnicza w Opolu  informuje, że  egzaminy czeladnicze dla pracowników młodocianych, którzy są zatrudnieni w celu nauki zawodu u rzemieślnika i są uczniami klas III Branżowej Szkoły I Stopnia będą się odbywały tak jak w roku poprzednim, tj. w okresie             od 10 marca do 15 czerwca 2024r.

Dokumenty należy złożyć do dnia 29 lutego 2024r.

Komplet dokumentów zawiera:

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego podpisany przez Dyrektora Szkoły wraz z Klauzulą informacyjną w zakresie egzaminu czeladniczego.
  2. Kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
  3. W przypadku pobierania nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.
  4. Zaświadczenie potwierdzające realizację nauki zawodu.
  5. Potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej. Opłata za egzamin czeladniczy w 2024r. wynosi 969,46 zł. Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za egzamin: Santander Consumer Bank  70 1090 2141 0000 0001 2030 3568
  6. Aktualną fotografię – format legitymacyjny.

 

W/w dokumenty są dostępne na stronie internetowej Izby w zakładce Egzaminy/egzamin czeladniczy/dokumenty wymagane do egzaminu.

Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarte na okres dłuższy niż do dnia 31.08.2024r,  należy skrócić do dnia 31.08.2024r.

.