Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

W dniu 8 września 2021 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, odbył się IX Kongres Rzemiosła Polskiego. Zgromadzonych podczas obrad rzemieślników przywitał uroczyście Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jan Gogolewski.

Tegoroczny Kongres rozpoczęto upamiętnieniem minutą ciszy pamięci wybitnych rzemieślników działających w strukturze Związku Rzemiosła Polskiego m.in. Ś.P. Kazimierza Góralczyka, Wiesława Szajdy.

Podczas obrad ustanowiono Prezydium Kongresu pod przewodnictwem Pana Jana Jaworskiego, Członka Zarządu ZRP, Prezesa Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu.

Kongres przyjął sprawozdanie z realizacji Uchwały programowej VIII Kongresu Rzemiosła Polskiego – Programu Rozwoju Rzemiosła do roku 2021, w ramach którego przedstawiono sprawozdanie z wykonania rocznego planu działalności za okres od października 2020 r. do września 2021 r., a także sprawozdanie finansowe Związku Rzemiosła Polskiego za rok 2020, a następnie udzielił absolutorium Prezesowi i Zarządowi Związku Rzemiosła Polskiego.

Ponadto podczas obrad przyjęto również m.in. Uchwałę programową IX Kongresu – Programu Rozwoju Rzemiosła do roku 2025, plan finansowy Związku Rzemiosła Polskiego na rok 2021 oraz plan działalności Związku Rzemiosła Polskiego od października 2021 r. do czerwca 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *