Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Przedstawiciele rzemieślniczego środowiska kominiarzy zwrócili się do Związku Rzemiosła Polskiego z postulatem o podjęcie inicjatywy zmierzającej do zmiany statystycznej klasyfikacji ich działalności, polegającej na wyodrębnieniu z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – kominiarskiej działalności usługowej, jako odrębnej grupy w dziale 43.

Obecnie, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) usługa ta w części podstawowej, polegającej na „czyszczeniu kominów i palenisk, pieców, włącznie z piecami do spalania śmieci, kotłów, bojlerów, przewodów wentylacyjnych i kanałów wylotowych„  legitymuje się  kodem 81.22.Z i została zakwalifikowana do specjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych.
Zdaniem branży kominiarskiej przyporządkowanie usług kominiarskich do działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku nie znajduje uzasadnienia. Przedstawiciele tego zawodu uważają bowiem, że głównym celem tej usługi nie jest utrzymanie porządku w budynku, a utrzymanie sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych. Konserwacja pieców i kominów pozwala na bezpieczną eksploatację elementów i konstrukcji budynków oraz zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynkom  i ich użytkownikom, zapobiega emisji do pomieszczeń szkodliwych gazów powstałych w procesie spalania paliwa.
Zapraszamy do zapoznania się z pismem przygotowanym dla Departamentu Standardów i Rejestrów w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *