Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu razem z katedrami Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Nauk Humanistycznych i Prawnych Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Izba Rzemieślnicza w Opolu oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki mają zaszczyt zaprosić na III Konferencję Naukową o Rzemiośle na temat: Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym Craftsmanship – its local, regional and international dimension CILRAID 2019

Opole, 07 czerwca 2019

Cel i zakres tematyczny konferencji
Rzemiosło jest nieodzowną częścią każdej gospodarki, każdego społeczeństwa. Ma swój wymiar nie tylko gospodarczy, ale także edukacyjny, społeczny, socjologiczny, historyczny, etyczny, kulturowy, itd. Jego rola i znaczenie od wieków miała istotne znaczenie w powyższych aspektach. Jest istotnym czynnikiem rozwoju społeczno – gospodarczego.  Choć rzemiosło kojarzone jest zazwyczaj z tradycją, z rękodziełem to często nie zauważa się faktu, iż jest ono również prekursorem we wdrażaniu wielu nowoczesnych rozwiązań w zakresie wprowadzania nowoczesnych technologii do wytwarzania dóbr, samemu również wdrażając wiele wynalazków, czy innych działań innowacyjnych choćby w sposobie kształcenia. Rzemiosło to w końcu dziedzina gospodarki, w której zatrudnionych jest na całym świecie setki milionów ludzi, to miliony podmiotów gospodarczych będących filarem rozwoju gospodarczego niejednego miasta, regionu, kraju.
Mając na uwadze powyższe serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji oraz przygotowanie artykułów opisujących funkcjonowanie rzemiosła oraz organizacji i instytucji z nim związanych w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Proponowane tematy:
Rzemiosło – jego znaczenie dla gospodarki,
Rzemiosło rodzinne – szanse i problemy,
Rzemiosło a rynek pracy,
Szkolnictwo w rzemiośle,
Działalność edukacyjna i oświatowo – socjalna w rzemiośle,
Rzemiosło w oczach ludzi młodych,
Historia rzemiosła,
Kobiety w rzemiośle,
Rzemiosło i jego znaczenie w rozwoju pogranicza,
Społeczne aspekty funkcjonowania rzemiosła,
Nowe i zanikające zawody rzemieślnicze,
Eksport i import w działalności rzemieślniczej,
Innowacje w rzemiośle,
Nowoczesne technologie – ich wpływ i znaczenie dla działalności rzemieślniczej
Etyczny wymiar prowadzenia działalności rzemieślniczej,
Prawne aspekty prowadzenia działalności rzemieślniczej,
Problemy językowe w tłumaczeniach umów, porozumień, regulaminów,
Organizacje rzemieślnicze – ich rola i zadania,
Rzemieślnik a klient – rozwiązywanie sporów, jakość usług.
Termin konferencji:   07 czerwca 2019
Miejsce konferencji:
Centrum Nauki i Biznesu – CeNaBiz w Opolu,
45-047 Opole, ul. Waryńskiego 4
Patronaty honorowe
Marszałek Województwa Opolskiego
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Opolskiego
Przewodniczący  Rady Miasta Opola
Rektor Politechniki Opolskiej
Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
Adrian Czubak – Wojewoda Opolski
Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
Rafał Bartek – Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego
Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola
Łukasz Sowada  – Przewodniczący Rady Miasta Opola
Marek Tukiendorf – Rektor Politechniki Opolskiej
Jan Gogolewski – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
Patronat medialny
Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. Wanda Musialik – przewodnicząca Komitetu Naukowego (Politechnika Opolska),
Prof. Dr. Nadezhda Arkhipova (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny),
Paula Alexandra da Cruz Silva Pina de Almeida, Prof. Dr (Politechnika w Tomar)
Dr hab. Maria Bernat, prof. PO (Politechnika Opolska),
Dr. Teodor Florin Cilan (Uniwersytet „Aaurel Vlaicu” w Arad),
Dr hab. Małgorzata Dajnowicz, Prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku).
Dr inż. Grażyna Dębicka – Ozorkiewicz (Izba Rzemieślnicza w Opolu),
Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová (Uniwersytet Techniczny w Ostrawie),
Dr Said Edaich (Politechnika Opolska),
Dr hab. Stanisław Grycner,
Dr. Phil. Nicole Horáková, M.A. (Uniwersytet Ostrawski),
Dr hab. Leszek Karczewski, prof. PO (Politechnika Opolska),
Prof. dr hab. Teresa Kulak (Uniwersytet Wrocławski),
Nikolay Leonidovich Lepe. PhD (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny),
Prof.  dr. Ramona LILE (Uniwersytet „Aaurel Vlaicu” w Arad),
Prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. (Uniwersytet Techniczny w Ostrawie),
Prof. dr hab. Krzysztof Malik (Politechnika Opolska),
Nataliia Orlova Dr. Sc.,Prof. (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu I Ekonomii),
Dr hab. Ludmila Sadovnicova, prof. nadzw. WSB (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu),
Dr hab. Artem Stopochkin (Politechnika Opolska),
Alina Svechkina, PhD. (Uniwersytet w Hajfie),
Dr hab. Inessa Sytnik, prof.PO (Politechnika Opolska),
Dr. hab. Andrzej Szczepaniak (Uniwersytet Opolski),
Dr Roman Śmietański (Politechnika Opolska),
Prof. Alena Vankevich (Witebski Państwowy Uniwersytet Technologiczny),
Dr hab. Janusz Wielki, prof. PO (Politechnika Opolska),
Prof. Dr. Vera (Ivanovna) Zabotkina (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny).
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
09.30 – 10.00 – rejestracja uczestników konferencji
10.00 – 10.30 – uroczyste otwarcie konferencji
10.30 – 11.30 – obrady główne
11.30 – 11.45 – przerwa na kawę
11.45 – 13.45 – obrady w sekcjach
13.45 – 14.30 –obiad
14.30 – 16.30 – obrady w sekcjach
16.30 – 16.45 – przerwa na kawę
16.45 – 17.15 – sesja ogólna – podsumowanie konferencji
17.30 – 18.40 – wycieczka po Opolu
19.00 – uroczysta kolacja
Szczegółowy program zostanie podany po nadesłaniu referatów i ustaleniu kolejności ich prezentowania.
WAŻNE DATY I INFORMACJE
Ważne daty:
20 kwietnia 2019 – Termin nadsyłania abstraktów referatów (abstrakt proszę napisać także w języku angielskim)
05 maja 2019 – Przesłanie informacji o przyjęciu lub nie przyjęciu referatu
19 maja 2019 – Termin rejestracji i dokonania opłaty konferencyjnej
07 czerwca 2019 – Termin konferencji
07 lipca 2019 – Termin nadsyłania pełnych treści artykułów
Języki konferencji: polski, czeski, rosyjski, słowacki, angielski.
Informacje o konferencji, karta zgłoszenia, formatka znajdują się na stronie internetowej Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. W języku polskim na https://weiz.po.opole.pl/rzemioslo , a w języku angielskim na https://weiz.po.opole.pl/craft
Opłaty konferencyjne:
Udział w konferencji jest bezpłatny
Opłata za publikację i recenzję nadesłanego artykułu wynosi 200 zł (dla doktorantów rabat w wysokości 100 zł)
Nocleg we własnym zakresie (udzielimy ewentualnej pomocy przy jego znalezieniu)
Publikacja:
Artykuł przesłany przez autora/autorów po otrzymaniu pozytywnej recenzji zostanie opublikowany w monografii pokonferencyjnej
Numer konta
Opłatę obejmującą koszt publikacji i recenzji należy wpłacić na konto
Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Związek Pracodawców
45-061 Opole, ul. Katowicka 55
Numer konta:
57 1050 1504 1000 0023 1536 0335
z  dopiskiem „Konferencja CILRAID 2019”
ORGANIZATORZY KONFERENCJI
Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Katedra Nauk Humanistycznych i Prawnych Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Komitet organizacyjny:
 prof. dr hab. Wanda Musialik, WEiZ PO – przewodnicząca Komitetu Naukowego,
dr Roman Śmietański, WEiZ PO – koordynator Komitetu organizacyjnego,
dr hab. Leszek Karczewski, prof. PO, WEiZ PO,
dr inż. Katarzyna Mazur – Kajta, WEiZ PO,
dr inż. Grażyna Dębicka – Ozorkiewicz, Izba Rzemieślnicza w Opolu,
Jan Damboń, CRiP-ZP w Opolu,
Elżbieta Orynczak, CRiP-ZP w Opolu,
Roland Wrzeciono – OCRG.

KONTAKT
Koordynator konferencji – dr Roman Śmietański
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
Adres e-mail konferencji: opolecech@gmail.com
dr Roman Śmietański
Tel.: 664 559 448
r.smietanski@po.opole.pl,
Strony internetowe:
https://weiz.po.opole.pl/rzemioslo
https://weiz.po.opole.pl/craft

Broszura informacyjna (PL).pdf
Broszura informacyjna (EN).pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *