Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

W dniu 14 grudnia odbył się konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych. Konkurs był realizowany w ramach programu Polski Inkubator Rzemiosła finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności. Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Konkurs adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych. Zakres tematyczny Konkursu – wszyscy uczestnicy Konkursu odpowiadali na pisemne pytania testowe z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Laureaci pierwszych 6 miejsc otrzymali cenne nagrody.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!