Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, iż w dniu 19 maja 2016 r. odbył się Finał XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pn. „Bezpiecznie od startu”, zorganizowany przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwową Inspekcję Pracy.
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.
Zakres tematyczny Konkursu obejmował problematykę prawa pracy oraz BHP przewidzianego w programach nauki, a także tematykę szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii prac, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Z etapu regionalnego wyłoniono 46 uczestników z 23 Izb Rzemieślniczych, reprezentujących 14 różnych zawodów:

    fryzjer (12)
    mechanik pojazdów samochodowych (8)
    cukiernik (6)
    sprzedawca (1)
    kucharz (5)
    ślusarz (2)
    stolarz (3)
    operator obrabiarek skrawających (2)
    fotograf (2)
    monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (1)
    monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (1)
    złotnik jubiler (1)
    piekarz (1)
    elektryk (1)

W Komisji konkursowej zasiadali:

    Pan Zbigniew Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji, Przewodniczący Komisji, Główny Inspektorat Pracy;
    Pani Mirosława Kamińska, Główny Inspektorat Pracy;
    Pan Artur Sobota, Główny Inspektorat Pracy;
    Pani Jolanta Kosakowska, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP;
    Pan Andrzej Stępnikowski – Zastępca Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP
    Pan Andrzej Stępnikowski – Zastępca Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP, Sekretarz Komisji

Nagrodą główną za miejsca I-III były bony zakupowe Empik o wartości odpowiednio: 3000 zł, 1500 zł oraz 1000 zł.

Wprowadzeniem do części związanej z ogłoszeniem wyników XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych było wystąpienie Pana Jerzego Bartnika, Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego.

W wystąpieniu podziękowano za udział wszystkim uczestnikom, ich opiekunom i gościom. We wszystkich edycjach (16 łącznie) wzięło udział 16 tysięcy młodych ludzi ze szkół zawodowych, uczniów rzemiosła. Prezes Bartnik podkreślił, że umiejętność pracy bezpiecznej, pracy w zgodzie z prawem, dbanie o bezpieczeństwo zatrudnionych osób,  to kompetencje, które będą towarzyszyć w całym dorosłym życiu zawodowym.

Nagrody wręczali Pan Jerzy Bartnik oraz Pan Zbigniew Kowalczyk. Zwycięzcą XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pn. „Bezpiecznie od startu”, uzyskując 93 punkty, został Wawrzyniec Szczepkowski, uczący się do zawodu mechanika pojazdów samochodowych, reprezentujący Izbę Rzemieślniczą w Szczecinie.

Kolejne lokaty uzyskali:

    Roland Jonek – uczeń w zawodzie piekarz, reprezentujący Izbę Rzemieślniczą w Opolu, uzyskał 87 punktów;
    Krzysztof Rogoziński – uczeń w zawodzie stolarz, reprezentująca Izbę Rzemieślniczą w Olsztynie; uzyskał 82 punkty;
    Mateusz Rżany – uczeń w zawodzie operator obrabiarek skrawających, reprezentujący Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu, uzyskał 81 punktów;
    Beniamin Kubis – uczeń w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, reprezentujący Izbę Rzemieślniczą w Opolu, uzyskał 80 punktów;
    Marcin Tobiasz – uczeń w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, reprezentujący Izbę Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, uzyskał 80 punktów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *