Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Sekcje Praktyków Prawa Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zapraszają na konsultacje prawne online „TARCZA ADWOKACKA” DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (głównie sektora MŚP), a dotyczących omówienia najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wraz z analizą możliwych rozwiązań na kanwie dotychczas obowiązujących przepisów.

Akcja odbywa się w ramach programu „Adwokat dla przedsiębiorcy”, który został zapoczątkowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie w 2019 r. Program objęty jest patronatem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Formuła wideokonferencji zakłada wprowadzenie do zmian i odpowiedzi na pytania przedsiębiorców.
W ramach Webinarium pogrupowane zostały konsultacje na następujące bloki tematyczne:
1) UMOWY O PRACĘ I UMOWY ZLECENIA
(moderator adw. Michał Kibil)
2) POMOC PUBLICZNA DLA PRACODAWCÓW (DOFINANSOWANIE KOSZTÓW
WYNAGRODZEŃ, ZWOLNIENIA)
(moderator adw. Dominika Kupiasz)
3) PODATKI
(moderator adw. Piotr Pawłowski)
4) UMOWY GOSPODARCZE (UMOWY NAJMU, RENEGOCJACJE UMÓW)
(moderator adw. dr Kamil Szmid, adw. Anna Atanasow)
5) SPÓŁKI I RESTRUKTURYZACJA
(moderator adw. Magdalena Niegierewicz, adw. Paweł Lewandowski)
6) ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
(moderator adw. Magdalena Falkowska)
7) POSTĘPOWANIA I SPORY
(moderator adw. Dariusz Goliński, adw. Joanna Tkaczyk)
8) WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA I MIĘDZYNARODOWE KONTRAKTY HANDLOWE
(moderator adw. Wojciech Bagiński, adw. Tomasz Budnikowski)
W ramach konsultacji adwokaci będą omawiać grupy problemów prawnych dotykających poszczególnych branż. Akcje nie jest ukierunkowana na uzyskanie konkretnej porady prawnej.
Udział w Webinarium jest bezpłatny, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja miejsca – zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8 kwietnia br. pod adresem ADWOKATMSP@ORA-WARSZAWA.COM.PL wraz ze wskazaniem bloku lub bloków tematycznych, w którym chcieliby Państwo wziąć udział.
Szczegóły techniczne:
O godz. 11.00 rozpocznie się rejestracja uczestników na platformie ZOOM. Link aktywacyjny wraz z hasłem otrzymają Państwo na
zgłoszone adresy e-mailowe. Logowanie następuje przy użyciu adresu e-mail, z którego nastąpiła rejestracja oraz pełnym
imieniem i nazwiskiem (osoby z nickami mogą zostać niedopuszczone).
Następnie, osoby zalogowane zostaną podzielone wedle zgłoszeń do bloków tematycznych. W trakcie całego spotkania jest także
możliwość dołączenie do innego bloku tematycznego. O godz. 12.00 rozpocznie się wprowadzające omówienie w poszczególnych blokach tematycznych, po których nastąpi dyskusja z możliwością zadawania pytań. Konsultacje zakończą się o godz. 14.00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *