Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Informujemy, że Komisja Europejska prowadzi nabory na projekty w ramach programów: Program “Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV) i Program  „Sprawiedliwość”  w następujących obszarach:
·        promowania budowania zdolności i podnoszenia świadomości na temat Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz działań w zakresie strategicznych sporów sądowych dotyczących demokracji, praworządności i naruszeń praw podstawowych
·        dotacje na działania w celu promowania i ochrony wartości Unii
·        zaangażowania i uczestnictwa obywateli
·        partnerstwa miast i sieci miast (Twinning)
·        pamięci o przeszłości Europy
·        promowania równości oraz walki z rasizmem, ksenofobią i dyskryminacją
·        promowania równości płci

·        zapobiegania przemocy ze względu na płeć i przemocy wobec dzieci oraz zwalczania tych zjawisk
·        ochrony i promowania praw dziecka
·        dotacje na działania wspierające współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych
·        dotacje na działania w celu wsparcia transnarodowych projektów w zakresie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości obejmujących prawo cywilne, prawo karne lub prawa podstawowe
·        dotacje na działania w celu wsparcia krajowych lub transnarodowych projektów w dziedzinie e-sprawiedliwości

W programie CERV wnioskodawcy mogą skorzystać z wolontariatu, aby pokryć udział własny w wysokości 10% kosztów dofinansowania.
Ogłoszenia naborów w jęz. angielskim znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/728082/en

źródło: ZRP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *