Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Małe
firmy zapłacą 1,8 proc. składki na ubezpieczenie wypadkowe za
zatrudnionych pracowników. Będzie ona niższa o 0,13 proc. niż
dotychczas.
Zmiana wynika z
projektu zmiany rozporządzenia sprawie różnicowania stopy
procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń
zawodowych i ich skutków. Obecnie składka wypadkowa wynosi 1,93
proc. Z wyliczeń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które
przygotowało projekt zmian, wynika, że tylko w 2015 r. na zmianie
składki pracodawcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą
zaoszczędzą ponad 200 mln zł. Korzystna zmiana dotknie przede
wszystkim przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 9 osób i
wielkie firmy.

Projekt
rozporządzenia określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im
stopy procentowe składki. W porównaniu do obecnych regulacji tę
samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki
zachowało 28 grup działalności. Wzrost kategorii ryzyka i tym
samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 8 grup m.in. rybactwa
i poligrafii. W 28 grupach po zmianie kategorii ryzyka składka
będzie niższa. Najniższa stopa procentowa składki wynosi 0,40
proc. (dotychczas 0,67 proc.), natomiast najwyższa – 3,60 proc.
(dotychczas 3,86 proc.) i dotyczy górnictwa ropy naftowej i gazu
ziemnego.

Ponieważ stopa
procentowa składki dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia
wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników
składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON wynosi 50 proc.
najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla
grup działalności, to oznacza to, że w nowym roku składkowym
będzie ona niższa i wyniesie 1,80 proc. (obecnie 1,93 proc.). O
ostatecznej wysokości stopy procentowej składki dla płatników
zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10
zatrudnionych decydująca będzie stopa określona dla grup
działalności, jak i indywidualny wskaźnik korygujący ustalany
przez ZUS.
Natomiast ci
płatnicy składek, którzy nie musieli składać informacji ZUS IWA,
opłacają składkę na ubezpieczenie wypadkowe według stopy
procentowej właściwej dla ich grupy działalności.
Projektowane zmiany
bardziej odczują duże firmy i wielkie firmy. Największe
oszczędności będą np. w kopalniach węgla kamiennego. Składka
zmaleje z 3,86 proc. do 3,33 proc.
Przypomnijmy,
zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na
podstawie danych GUS za trzy ostatnie lata kalendarzowe, dostępne 31
stycznia danego roku. Kategorię ryzyka dla grup działalności
ustala się na okres nie dłuższy niż trzy lata składkowe. Oznacza
to, że począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się 1
kwietnia 2015 r. dla poszczególnych grup działalności powinny być
ogłoszone nowe kategorie ryzyka.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *