Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
W dniu 19 lipca 2019 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie z Tomaszem Słaboszewskim, podsekretarzem stanu oraz z-cą szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego – Piotr Hadrysiak, Członek Zarządu Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy i Elżbieta Lutow, Dyrektor Zespołu rozwoju przedsiębiorczości – wraz z reprezentacją innych organizacji pracodawców uczestniczyli w spotkaniu poświęconym podniesieniu standardów funkcjonowania administracji skarbowej.

Tomasz Słaboszewski, Z-ca Szefa KAS, mówił o podejmowanych działaniach, które mają na celu wypracowanie partnerskich relacji pomiędzy przedsiębiorcami i aparatem skarbowym, tak aby KAS nie zajmowała się tylko poprawą efektywności fiskalnej, ale żeby była lepiej postrzeganą przez podatników. Celem spotkania było poznanie uwag i propozycji organizacji pracodawców o oczekiwanych zmianach w działalności administracji skarbowej.
Przedstawiciele ZRP zwracali uwagę, że prawo podatkowe coraz bardziej się komplikuje, a jego interpretacje są niejednolite. Mówiono, że nowe regulacje są coraz bardziej restrykcyjne, chociaż większość przedsiębiorców nie podejmuje żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za optymalizacyjne podatkowo. Podniesiono także problem nieuczciwej konkurencji dla polskich przedsiębiorców towarzyszącej importowi z rynków wschodnich (m.in. kontrola wartości celnej towarów).
Uzgodniono, że organizacje sformułują swoje oczekiwania w zakresie podniesienia standardów pracy KAS i  przekażą je szefowi KAS we wrześniu br.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *