Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Próg dochodowy do
zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015 wzrósł 1
listopada 2014 roku. Dochód rodziny, upoważniający do ubiegania
się o zasiłek, w przeliczeniu na jedną osobę wzrósł o 35 zł i
nie może przekraczać 574 zł.
W sytuacji, gdy
członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (czyli takie, które
legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) obowiązuje
nieco wyższy próg dochodowy. Dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł bowiem
przekraczać kwoty 664 zł (do 31 października 2014 roku było to
623 zł). W tym przypadku kryterium dochodowe wzrosło o 41 zł.
Tyle samo, tj. 664
zł, wynosi również od 1 listopada 2014 r., kryterium dochodowe
uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego (do 31
października 2014 roku było to 623 zł).


Źródło:
www.mpips.gov.pl, stan z dnia 5 listopada 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *