Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Od 1 marca
nieznacznie wzrośnie wysokość wynagrodzenia oraz składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Ma to związek z
wysokością przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 r.
Młodocianemu w
okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku
procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 10 lutego
2015 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale
2015 r. wyniosło 3942,67 zł. Jest ono wyższe o 161,53 zł od
przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2014 r., które
wynosiło 3781,14 zł.

Ustalane na jego
podstawie wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie więc od 1
marca 2015 r. wyższe i będzie wynosiło:

1) w pierwszym roku
nauki (nie mniej niż 4%) – 157,71 zł,
2) w drugim roku
nauki (nie mniej niż 5%) – 197,13 zł,
3) w trzecim roku
nauki (nie mniej niż 6%) – 236,56 zł.
Wysokość składek
na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 marca do
31 maja 2015 r. będzie wynosiła:
1) w pierwszym roku
nauki:
– ubezpieczenie
emerytalne – 15,39 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
– ubezpieczenie
rentowe – 10,25 zł (płatnik), 2,37 zł (ubezpieczony),
– ubezpieczenie
chorobowe – 3,86 (ubezpieczony),
2) w drugim roku
nauki:
– ubezpieczenie
emerytalne – 19,24 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
– ubezpieczenie
rentowe – 12,81 zł (płatnik), 2,96 zł (ubezpieczony),
– ubezpieczenie
chorobowe – 4,83 (ubezpieczony),
3) w trzecim roku
nauki:
– ubezpieczenie
emerytalne – 23,09 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
– ubezpieczenie
rentowe – 15,38 zł (płatnik), 3,55 zł (ubezpieczony),
– ubezpieczenie
chorobowe – 5,80 (ubezpieczony).

Źródło:
www.stat.gov.pl, stan z dnia 16 lutego 2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *