Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Podstawowe
wymagania w zakresie bhp przy pracach budowlanych (jak i w wielu
innych branżach) określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. Zgodnie z § 109
ust. 1 r.b.h.p. przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na
wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu
zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w
szczególności:
– zapewnić
bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska
pracy,
– zapewnić
stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na
przewidywane obciążenia,
– przed
rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru
technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach.

Zgodnie z § 110
ust. 1 i 2 r.b.h.p. przy pracach na słupach, masztach, konstrukcjach
wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także
przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu
zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:

– przed
rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub
urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich
stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz
zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także
stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń
mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,
– zapewnić
stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki
bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych
elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do
prac w podparciu – na słupach, masztach itp.),
– zapewnić
stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych.
Kwestia
bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych została uregulowana także
m.in. w:
rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *