Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje podatkowe w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych pod kątem uprawnień do odliczenia podatku naliczonego.  ZRP w liście do Podsekretarza Stanu Pawła Gruza przedstawił swoją opinię na temat przedłożonych propozycji.

Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego należy pozytywnie ocenić inicjatywę zdefiniowania przesłanek należytej staranności, które uchronią uczciwych podatników przed zakwestionowaniem prawa do odliczenia VAT. Należy jednak dokładnie przeanalizować, które z nich w praktyce będą możliwe do spełnienia, bez zakłócania obrotu gospodarczego, szczególnie z perspektywy mikroprzedsiębiorcy. Może okazać się, że część z nich będzie wymagała zmian w innych dziedzinach prawa.
W opinii ZRP zaproponowana lista przesłanek dochowania należytej staranności powinna być otwarta, ich spełnienie nie powinno być obligatoryjne, a podatnik będzie mógł wybierać, z której z nich skorzysta. Weryfikacja kontrahenta powinna być obowiązkiem właściwych organów podatkowych, ze względu na brak dostępu podatnika do  narzędzi (np. JPK)  pozwalających  na weryfikację podatników pod względem  rzetelności  wypełniania obowiązków podatkowych.
Więcej informacji na stronie Internetowej: www.zrp.pl


źródło: Związek Rzemiosła Polskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *