Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Opłaty egzaminacyjne i manipulacyjne

za egzamin mistrzowski

1 938,94 zł

za egzamin mistrzowski poprawkowy

969,46 zł

za egzamin czeladniczy

969,46 zł

za egzamin czeladniczy poprawkowy

484,73 zł

za egzamin sprawdzający

346,23 zł

za egzamin sprawdzający poprawkowy

173,12 zł

za wycofanie dokumentów złożonych do egzaminu potrąca się 20% wniesionej opłaty

 

za wydanie duplikatu dyplomu mistrzowskiego/świadectwa czeladniczego

26,00 zł

za wystawienie ozdobnego dyplomu mistrzowskiego

100,00 zł

za wystawienie ozdobnego świadectwa czeladniczego

50,00 zł

za wydanie  dokumentów z archiwum izby

50,00 zł