Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

 Rada Ministrów przyjęła Polski Inkubator Rzemiosła. https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/10-mln-zl-rocznie-na-wsparcie-rozwoju-branzy-rzemieslniczej-w-polsce

Projekt opracowany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii ma charakter pilotażowy. Jego operatorem będzie Narodowy Instytut Wolności.

Związek Rzemiosła Polskiego – krajowa organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła (sieć 26 izb i 455 cechów rzemieślniczych), po konsultacji ze swoimi organizacjami członkowskimi, zgłosił do projektu, na etapie jego konsultacji, szereg uwag i wniosków, z których część została uwzględniona, a część będzie przedmiotem uzgodnień po okresie pilotażu.

Związek Rzemiosła Polskiego docenia inicjatywę Rządu RP mającą na celu wzmocnienie struktury organizacyjnej samorządu gospodarczego rzemiosła. Liczymy przy tym, że głos wyznaczonych przez Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego przedstawicieli rzemiosła w Komitecie Sterująco-Monitorującym, będzie miał kluczowe znaczenie dla przyszłości programu w całym okresie programowania – przede wszystkim w kontekście dostosowywania go do potrzeb rzemieślników i ich organizacji. Niebagatelne znaczenie dla powodzenia programu będą miały także źródło i sposób finansowania w kolejnych latach.

Zależy nam, aby Program Polski Inkubator Rzemiosła wzmacniał potencjał organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła do realizacji zadań publicznych wynikających z obecnie obowiązującej ustawy o rzemiośle oraz przygotowywał je do realizacji nowych zadań wynikających z nowej ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym w rzemiośle, na którą jeszcze czekamy. Mamy nadzieję, że ten głos organizacji o wielowiekowych korzeniach zostanie uwzględniony.

Związek Rzemiosła Polskiego popiera działania, które mają na celu wsparcie i promocję rzemiosła oraz dualnego kształcenia zawodowego, które dziś de facto realizowane jest w Polsce przede wszystkim w rzemiośle. To ważne nie tylko dla członków Związku, ale dla całej gospodarki. Rzemiosło od wieków, również w XXI w. stanowi ważny jej element.

Rzemiosło się zmienia. Jego specyfiką jest właśnie umiejętność dostosowywania się do zmian. Zapewne robiłoby to szybciej, skuteczniej i bardziej spektakularnie, gdyby miało wsparcie w otoczeniu prawnym oraz gdyby było lepiej rozumiane i promowane przez instytucje publiczne. Dziś otwiera się szansa na zmianę.

Czy rzemiosło samo w sobie nie przystaje do realiów XXI w.? Niech się wypowiedzą sami rzemieślnicy: operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, produkcji drzewnej, przetwórstwa tworzyw sztucznych, operatorzy obrabiarek sterowanych numerycznie, elektromechanicy, protetycy słuchu, optycy, mechanicy precyzyjni, fryzjerzy… Odpowiadając właśnie na potrzeby XXI wieku, Związek Rzemiosła Polskiego sukcesywnie wprowadza w orbitę dualnego przygotowania zawodowego w rzemiośle nowe zawody rzemieślnicze (mechanik motocyklowy, monter-elektronik, termoizoler, wizażystka/stylistka, fryzjer zwierząt (groomer)). Na fali zachowań proekologicznych, rośnie zainteresowania zawodami traktowanymi dotąd jako zanikające. Zainteresowanie modą, indywidulanymi stylizacjami i niepowtarzalnością kreacji daje nadzieję na zainteresowanie młodzieży uzyskiwaniem kwalifikacji zawodowych w rzemiośle także w takich tradycyjnych zawodach rzemieślniczych, jak krawiec, kapelusznik czy rękawicznik.

Od lat postulujemy, aby państwo polskie promowało kwalifikacje rzemieślnicze, zachęcało do nauki zawodu w rzemiośle lub oferowanych przez rzemiosło różnych form przyuczenia do zawodu, aby doceniało jakość, etos pracy, tradycję dzielenia się przez mistrzów rzemiosła wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami, aby zapewniało im odpowiednie warunki prawne i finansowe do działalności szkoleniowej oraz gwarantowało, jak to się dzieje w wielu krajach, że mistrzowie szkoląc, nie narażają się na nieuczciwą konkurencję.

Doświadczenia wielu minionych lat pokazują, że pomysły nie „wydyskutowane” w gronie szerokiej reprezentacji rzemiosła, którą zapewnia Związek Rzemiosła Polskiego, w praktyce nie sprawdzają się. Liczymy więc na dobrą współpracę z operatorami programu przy realizacji inicjatywy Polski Inkubator Rzemiosła.

Gorąco popieramy ukierunkowanie na młodych, na popularyzację kwalifikacji rzemieślniczych, na dalsze wzmacnianie prestiżu mistrza i czeladnika. Dziś rzemieślnicy, podobnie, jak inni przedsiębiorcy, zmagają się z problemem sukcesji, tym większym jednak, że razem z zasobami firmy, razem z umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem dotyczącym zarządzania, chcą przekazywać także umiejętności wiedzę i doświadczenie mistrza szkolącego. Promocja rzemiosła również przez stronę rządową jest więc bardzo dobrym kierunkiem. Zwracamy przy tym uwagę, że dzisiejsze polskie rzemiosło to nie rękodzieło. Oprócz zawodów unikatowych, artystycznych czy rękodzielniczych mamy wśród nas całą gamę przedstawicieli zawodów, w których o sukcesie decydują nowoczesne technologie.
źródło: ZRP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *