Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Izba Rzemieślnicza w Opolu zaprasza do udziału w ponadnarodowym projekcie systemowym pt. Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim, realizowany przez Samorząd Województwa Opolskiego przy współpracy z Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Manheim.

 Celem projektu jest wzrost działalności innowacyjnej 200 przedsiębiorstw
do końca czerwca 2015r., poprzez wypracowanie 200 propozycji
innowacyjnych rozwiązań wdrożeniowych, dzięki wykorzystaniu modelu
współpracy nauki z biznesem, opierającego się na wiedzy i
doświadczeniach niemieckich.

Wypracowany w ramach projektu model transferu wiedzy i technologii dla
województwa opolskiego zastosowany na szeroką skalę również po jego
zakończeniu przyczyni się do budowy w regionie warunków sprzyjających
współpracy nauki z biznesem. W konsekwencji powyższe będzie sprzyjało
zwiększeniu potencjału innowacyjnego województwa opolskiego.

W projekcie zostanie wspartych 200 przedsiębiorstw z branż kluczowych dla województwa opolskiego, których działalność wpisuje się odpowiednio:
1. w obszar nauk przyrodniczych w zakresie użytkowym dla przemysłu
rolno-spożywczego dla którego zidentyfikowano następujące dziedziny:
biologię, bioróżnorodność, rolnictwo, biotechnologię, chemię (w ramach
zadania za które odpowiada Uniwersytet Opolski – 100 Przedsiębiorstw),
2. w obszar nauk technicznych i nauk o zarządzaniu w zakresie
użytkowym dla przedsiębiorców, w ramach których zidentyfikowano
następujące obszary technologiczne: przetwórstwo metali, paliwa
alternatywne, energia odnawialna, informatyczne systemy eksperckie i
inne specjalizacje inteligentne (w ramach zadania 3, za które odpowiada Politechnika Opolska – 100 Przedsiębiorstw).

Współpraca środowiska naukowego z przedsiębiorstwami zrekrutowanymi do
projektu zaowocuje wypracowaniem dla nich konkretnych propozycji
innowacyjnych rozwiązań wdrożeniowych. 

 Rekrutacja do projektu została przedłużona do 30 czerwca 2014r.
 Wszelkie szczegóły dotyczące zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdziecie Państwo na stronie: 
http://etw.opolskie.pl/serwis/index.php?id=13236
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *