Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Tworzenie wspólnej, bogatej oferty usług dla firm z województwa opolskiego to główny cel porozumienia, które od prawie dwóch lat realizują Loża Opolska BCC, Izba Gospodarcza Śląsk, Opolska Izba Gospodarcza i podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). Dziś porozumienie to podpisała także Izba Rzemieślnicza w Opolu.

Porozumienie podpisano 14 czerwca w podlegającym samorządowi województwa Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu. – Cieszy, że współpraca instytucji otoczenia biznesu w naszym regionie nie tylko się sprawdza, ale też poszerza. To oznacza jeszcze bardziej spójną, ciekawszą i usystematyzowaną ofertę dla firm. A dla urzędu marszałkowskiego i jego jednostek, takich jak OCRG, możliwość lepszego dotarcia z informacją o wsparciu, które mamy dla firm – podkreśla marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.
– Chodzi o to, by z tym, co każda z instytucji z osobna ma do zaoferowania, lub z tym, co uda nam się wypracować jako wspólną ofertę, dotrzeć do jak największej liczby przedsiębiorców. Każdy, kto jest zainteresowany taką współpracą, będzie w tym gronie przywitany z dużym entuzjazmem – podkreślał na uroczystym podpisaniu porozumienia członek zarządu województwa Szymon Ogłaza.
Podpisane właśnie porozumienie zakłada zacieśnienie współpracy między sygnującymi je instytucjami otoczenia biznesu, usprawnienie przepływu informacji na temat palety ich usług (wspólnych oraz odrębnych, oferowanych przez poszczególne instytucje) i wymianę doświadczeń. Mowa jest w nim także o organizacji wspólnych wydarzeń – seminariów czy konferencji dla firm oraz organizacji i uczestnictwie we wspólnych projektach i przedsięwzięciach wspierających rozwój współpracy.
– Rzemiosło to dwanaście wieków tradycji. Współpracujemy z wieloma organizacjami europejskimi. Z sygnatariuszami podpisanego dziś w OCRG porozumienia także od lat kooperujemy. Poprzez podpisanie tego dokumentu postanowiliśmy to uwidocznić – mówi Tadeusz Staruch, prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu. I dodaje: – Rozmowy między partnerami zawsze dają dodatkowe rozeznanie. Pozwalają zdobywać wiedzę i doświadczenia każdej ze stron, a więc każdej z nich są przydatne.
W dokumencie zapisano również, że celem wspólnych działań będzie wspieranie rozwoju przedsiębiorstw m.in. w obszarze innowacji i promocji nowoczesnych technologii, eksportu, wykorzystania unijnego wsparcia, optymalizacji procesów produkcyjnych czy rozwoju zasobów ludzkich oraz sieciowania i tworzenia powiązań kooperacyjnych. Sygnatariusze zobowiązali się także do wzajemnego informowania o trendach i oczekiwaniach przedsiębiorców zrzeszonych lub skupionych przez instytucje, a także do składania propozycji wspólnych działań.
Podpisanie porozumienia o współpracy dobrze oceniają władze Izby Gospodarczej „Śląsk”. – Cieszy nas to tym bardziej, że docierają do nas pozytywne opinie na ten temat od przedsiębiorców. Porozumienie pozwala tworzyć szeroką paletę usług dla firm z województwa opolskiego, działać wspólnie i wymieniać się informacjami oraz wiedzą – mówi Anna Kotulska, dyrektor Izby Gospodarczej „Śląsk” i podkreśla, że kierowana przez nią jednostka „ceni sobie współpracę z opolskimi instytucjami otoczenia biznesu”. – Dołączenie do grona sygnatariuszy Izby Rzemieślniczej wzmacnia siłę i zasięg porozumienia. Wszyscy działamy dla dobra przedsiębiorców. Działając wspólnie, partnersko mamy większe możliwości wspierania ich rozwoju – podkreśla Anna Kotulska.
Dyrektor Loży Opolskiej BCC Marek Wołyński zaznacza, że Business Centre Club od początku swojego istnienia przywiązuje ogromną wagę do dialogu społecznego. – Wszystkich jego form, również w ramach szeroko rozumianej współpracy i partnerstwa organizacji biznesowych. A dialog w środowisku przedsiębiorców jest nam teraz bardzo potrzebny – podkreśla Marek Wołyński. I dodaje: – Wspólnie, łącząc siły, zawsze można zrobić więcej – i to zarówno dla samych przedsiębiorców, jak dla otoczenia biznesu, regionu i kraju. Mamy to szczęście w Opolu i województwie opolskim, że jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego, dzięki czemu możemy w ramach tej bardzo dobrze funkcjonującej samorządowej jednostki wspólnie realizować ciekawe projekty i wspierać się wiedzą oraz doświadczeniem, zachowując równocześnie autonomie swoich organizacji biznesowych.
– Cieszymy się, że to porozumienie podpisujemy dziś w poszerzonym gronie. To tylko pokazuje, że rzeczywiście przedsiębiorcy Opolszczyzny chcą się trzymać razem, stanowią dużą siłę, co dobrze rokuje dla rozwoju gospodarczego naszego kraju – mówił też kanclerz Loży Opolskiej BCC Andrzej Lepich, który dobrze ocenił dotychczasową współpracę z izbami. – Dzieje się to, co było założeniem: działania są bardziej skoordynowane, dopasowane do oczekiwań przedsiębiorców, a tym samym środki wydawane są na pewno efektywnie i z korzyścią dla przedsiębiorstw.
Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Henryk Galwas uznał, że idea powiązania porozumieniem instytucji otoczenia biznesu jest „jak najbardziej słuszna”. – Z pewnością sprawdziła się w minionych dwóch latach. Pokazała, że umiemy działać zgodnie i skutecznie, dzielić się doświadczeniami, wypracowywać nowe propozycje i dzięki temu oferować coś nowego, dodatkowego skupionym w naszych organizacjach przedsiębiorcom. W rozproszeniu i bez ścisłej współpracy z podlegającym samorządowi województwa Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki nie bylibyśmy w stanie tak skutecznie działać na rzecz rozwoju naszej opolskiej gospodarki – mówi Henryk Galwas. I podkreśla: – Współpraca ta to także dobra podstawa do budowania i cementowania silnego samorządu gospodarczego Opolszczyzny.
OCRG w ramach porozumienia zobowiązało się m.in. do informowania o ofercie samorządu województwa dla firm, możliwościach i warunkach korzystania ze wsparcia; do włączania firm zrzeszonych porozumieniem do działań i inicjatyw OCRG wspierających rozwój gospodarczy; a także do informowania o dostępnych źródłach finansowania z unijnej puli województwa opolskiego czy ze źródeł krajowych. Natomiast pozostałe, sygnujące porozumienie instytucje – do wsparcia OCRG w zakresie formułowania planów okresowych, inicjowania działań oczekiwanych przez środowiska biznesowe czy ułatwiania konsultacji ze środowiskiem przedsiębiorców.
– Mamy nadzieję, że poszerzenie porozumienia o Izbę Rzemieślniczą w Opolu skonsoliduje środowisko gospodarcze naszego regionu i pozwoli szerzej i skuteczniej docierać z ofertą samorządu województwa dla firm – podsumowuje dyrektor OCRG Roland Wrzeciono. – Po drugie: jesteśmy w przededniu negocjowania kwestii funduszy dostępnych w przyszłej unijnej perspektywie finansowej. To porozumienie jest dla nas platformą do tego, byśmy jak najlepiej mogli się do tej perspektywy przygotować, i by fundusze były jak najlepiej skierowane do przedsiębiorców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *