Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
26 sierpnia br. pomiędzy Cechem Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, Towarzystwem Przyjaciół Bielawy oraz Obecním Úřadem w Křinicach, doszło do podpisania porozumienia dotyczącego partnerskiej współpracy na rzecz współorganizowowania inicjatyw społecznych w ramach obchodów Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz innych imprez kulturalnych. Porozumienie zostało podpisane podczas Dożynek Gminnych w czeskich Křinicach przez Starszego Cechu – Kazimierza Rachowieckiego, Dyrektora Biura Cechu – Katarzynę Wierzbicką,  Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bielawy – Ewę Glurę, Skarbnika Towarzystwa – Agnieszkę Szafrańską, Starostkę obec – Libušę Rosową oraz organizatorkę czesko-polskich spotkań kulturalnych – Verę Kopecką. 

Najważniejszym celem, jest propagowanie i budowanie pozytywnego wizerunku współpracy polsko-czeskiej oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie organizowania polsko-czeskich wystaw rękodzieła artystycznego, malarskich, Misterium Chleba, Jarmarków Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych. Trzy strony porozumienia zadeklarowały chęć promowania wspólnych działań i liczą na to, że efekty współpracy będą owocne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *