Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
9 lipca 2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”. W posiedzeniu ze strony rządu uczestniczył m.in. Sekretarz Stanu Pan Marcin Ociepa, który przedstawił zalecenia Rady Unii Europejskiej dla Polski na lata 2019-2020. W zaleceniach Komisja Europejska podkreśla konieczność zwiększenia efektywności wydatków publicznych, podwyższenia wieku emerytalnego oraz  potrzebę wzmocnienia gospodarki opartej na innowacjach.

Działania zalecane dla Polski w latach 2019 i 2020 mają na celu:
– zwiększenie efektywności wydatków publicznych, w tym przez udoskonalenie systemu budżetowego,
– podwyższenie wieku przejścia na emeryturę i reformę systemów emerytalno-rentowych,
– wspieranie kształcenia odpowiadającego potrzebom rynku pracy, zwłaszcza poprzez kształcenie dorosłych.
– ukierunkowanie inwestycji na innowacje, transport, na infrastrukturę cyfrową i energetyczną, opiekę zdrowotną
– poprawę otoczenia regulacyjnego poprzez zwiększenie roli konsultacji z partnerami społecznymi
Obecne zalecenia Rady UE są kontynuacją ubiegłorocznych podobnych zaleceń. Polska stopniowo realizuje te zalecenia. W trakcie dyskusji najwięcej emocji wzbudziła sprawa podwyższenia wieku przejścia na emeryturę. Strona pracodawców jest za podniesieniem wieku emerytalnego, co argumentuje brakiem pracowników. Szacuje się, że w Polsce w ciągu dziesięciu najbliższych lat będzie brakowało ok. 3 mln pracowników. Strona pracowników jest natomiast nadal przeciwna podnoszeniu wieku emerytalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *