Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Duże wsparcie dla małych firm. Nawet 500 tys. zł na 2,5% rocznie. 
Prowadzisz małą firmę? Szukasz taniego kapitału na inwestycje? Możesz zgłosić się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości po niskooprocentowaną „Pożyczkę na rozwój”. Nabór wniosków potrwa do 5 listopada.

Każda inwestycja w rozwój przedsiębiorstwa to zysk dla firmy. Polscy przedsiębiorcy są tego świadomi – choć lwią część stanowią u nich inwestycje odtworzeniowe, to coraz większy nacisk kładą na rozwój oferty produktowej i zwiększanie zdolności produkcyjnych. Mogą przy tym liczyć na wsparcie PARP prowadzone w ramach programów operacyjnych ze środków unijnych, programów krajowych, a od 27 lipca także środków budżetu państwa w ramach pilotażowego programu „Pożyczka na rozwój”.
Adresatami programu są przedsiębiorcy z sektora małych firm oraz mikroprzedsiębiorstwa poszukujące kapitału na rozszerzenie swojej oferty, a także jakości dostępnych w niej produktów, zwiększenie efektywności produkcji oraz modernizację parku maszynowego. Wystarczy, że prowadzą działalność gospodarczą w Polsce od co najmniej dwóch lat*.
Pożyczka na rozwój
Termin składania wniosków: od 27 lipca do 5 listopada 2018 r.
Kwota pożyczki: od 100 tys. zł do 500 tys. zł
Oprocentowanie stałe: od 2,5% od 6%
Ocena wniosków prowadzona jest na bieżąco!
Nawet 500 tys. zł na 2,5% rocznie
Beneficjenci programu mogą otrzymać pożyczkę w wysokości od 100 do 500 tys. zł na inwestycję
w maszyny, urządzenia techniczne czy narzędzia. Jeżeli wymaga tego projekt, środki mogą być przeznaczone również na zakup oprogramowania, integrację z parkiem maszynowym i systemami IT funkcjonującymi już w przedsiębiorstwie. Projekt powinien być zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Tym co wyróżnia „Pożyczkę na rozwój” jest bardzo atrakcyjne oprocentowanie (stała stopa).
W zależności od wyniku oceny kondycji finansowej wnioskodawcy i przedstawionej formy zabezpieczenia spłaty, może to być nawet 2,5% w skali roku (maksymalnie 6%). Ocena finansowa dokonywana jest na podstawie sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata lub 2 lata, jeśli firma działa krócej. Spłata może zostać rozłożona maksymalnie na 5 lat, przy czym firmom przysługuje do
9 miesięcy karencji w spłacie kapitału. Wkład własny przedsiębiorcy  powinien stanowić co najmniej 20% kwoty pożyczki.
Bonus za sumienność
Dodatkowym atutem dla pożyczkobiorców jest bonus za zrealizowanie całego projektu zgodnie
z umową i opisem przedstawionym we wniosku. Po spłacie co najmniej 90% pożyczki zgodnie
z harmonogramem (lub wcześniej), przedsiębiorca uzyskuje dotację w wysokości 10% wartości pożyczki (maksymalnie 40 tys. zł).
Wnioski w programie „Pożyczka na rozwój” należy składać przez Generator Wniosków na stronie PARP. Ich ocena odbywa się raz w miesiącu i obejmuje aplikacje złożone do piątego dnia danego miesiąca.
*Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się na stronie: www.parp.gov.pl/pozyczka-na-rozwoj
Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Informatorium PARP, odpowiadając na pytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *